812

ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  ร่วมกับ  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้จัดอบรมโครงการศิลปากรสัญจรเพื่อการพัฒนาองค์กร  ในหลักสูตร  “การบริหารจัดการ  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รุ่นที่  7”  ขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่  22-24  พฤศจิกายน  2556  นี้เจอกันที่ห้องทับทิมสยาม  5  โรงแรมสุนีย์  แกรนด์  โฮเต็ล  แอนด์  คอนเวนชั่น  เซ็นเตอร์  จังหวัดอุบลนะครับ  โดยท่านที่สมัครเข้ารับการอบรมสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนท่านละ  3500  บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ได้ที่บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย  สาขาบางขุนนนท์  ชื่อบัญชี  “มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะวิทยาการจัดการ  โครงการบริการวิชาการ”  เลขที่บัญชี  “058-0-09070-1”  ภายในวันนี้ครับ (วันศุกร์ที่  15  พฤศจิกายน  2556)

หวังว่านักพัฒนาชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คงจะไม่มีข้ออ้างว่า  นายก  ปลัด  ไม่ให้ไปเพราะไม่ใช่กรมฯจัดนะครับ  เพราะหนังสือบันทึกข้อตกลง  MOU  ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยศิลปากรก็เคยลงให้แล้ว  ซึ่งความจริงเรื่องไปอบรมนี้ผมว่าเป็นเพราะตัวนักพัฒน์เองนะแหละที่ไม่อยากไป  แล้วก็ไปอ้างกับคนอื่นว่า  นายกไม่ให้ไปมั่ง  ปลัดไม่ให้ไปมั่ง

ผมได้มีโอกาสพูดคุยสอบถามกับท่านนายก อบต.  และปลัด อบต.หลายท่าน  ท่านบอกว่า  ไม่เห็นนักพัฒน์  อบต.ท่านเสนอเรื่องมาเลย  แล้วจะรู้ได้ไงว่าท่านไม่ให้ไปเพราะไม่ใช่กรมฯจัด  เรื่องทั้งหลายทั้งปวงนี่นักพัฒน์คิดเอาเองคนเดียว  หุ  หุ  แล้วจะรู้ครับว่าฝ่ายไหนพูดจริง

ตรวจสอบ  รายชื่ออบรมเบี้ย อุบล  ได้ที่นี่ครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments