ผมสงสัยมาตั้งแต่ยังไม่รู้เรื่องการเมืองแล้วล่ะครับว่า  เวลามีการชุมนุมกันในทางการเมือง  ทำไมผู้นำในการชุมนุมถึงเลือกเอาที่นี่เป็นสถานที่ชุมนุม  “ถนนราชดำเนิน”  ถนนสายการเมือง

ตั้งแต่  14  ตุลาคม  2516  เรียกร้องประชาธิปไตย  พฤษภาคม  2535  ประท้วง  พล.อ.สุจินดา  เร็วๆ นี้ก็เมื่อเมษายน-พฤษภาคม  2553  ไม่ว่าฝ่ายไหน  สีไหน  ชุมนุมทางการเมืองเป็นต้องใช้สถานที่แห่งนี้เป็นจุดชุมนุมทุกครั้ง  แม้จะเริ่มจากที่อื่นสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่นี่

ที่หลั่งไหลกันมาที่นี่คงเป็นเพราะที่นี่  มีกลิ่นอายของการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ  และมีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นสัญลักษณ์ที่มีความขลังอยู่ในตัวเอง  นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงการเดินทางมาร่วมของมวลชนซึ่งถนนราชดำเนินกินขาด  เมื่อมวลชนมีกำลังมากพอ  ยื่นข้อเสนอเรียบร้อยเคลื่อนย้ายมวลชนกดดันที่นี่ก็สามารถทำได้ง่าย  เพราะใกล้กับสถานที่ทางราชการของรัฐบาล

อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญผมคิดว่าเป็นเพราะขนาดของถนนครับ  ถนนราชดำเนินมีขนาดที่พอดี  มีความเหมาะสมสำหรับแกนนำ  ถ้าขนาดของถนนใหญ่กว่านี้คนมาร่วมชุมนุมไม่เต็มถนนก็จะถูกมองว่าคนน้อย  แต่ถ้าขนาดเล็กกว่าที่เป็นอยู่ก็จะรับคนได้ไม่มาก  ผมถึงบอกว่ามันมีความพอดี  ลงตัว  แต่ว่าไม่ต้องไปบ่อยก็ได้ครับ (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments