802

เรื่องนี้มีถามกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอีกครับ  หลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้ว  รู้ผลแล้วก็ยิ่งมีคำถามแบบนี้เข้ามาเยอะมาก  และหลายท่านคงจะได้อ่านคำตอบไปแล้วทางเฟสชมรมพัฒนาชุมชนฯ นะครับ  และเช่นเคยครับ  ผมจะนำมาบันทึกไว้ที่นี่อีกครั้งเพื่อความสะดวกในการค้นหา

เดือนตุลาคม  2556  คงไม่ต้องพูดถึงนะครับ  เพราะเราจ่ายเบี้ยยังชีพไม่เกินวันที่  10  เลือกตั้งวันที่  19  หรือบางแห่งวันที่  20  ตุลาคม  2556  ถึง  กกต.จะรับรองย้อนหลังมาก็คงจะถึงแค่วันเลือกตั้ง  แต่วันที่เราจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเขายังไม่ได้รับเงินเดือน  เขาได้รับเงินเดือนหลังจากที่เขาได้รับเลือกตั้งคือวันที่  19  หรือ  20  ตุลาคม  2556  เพราะฉะนั้นเราจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเขาไปตามปกติครับ  และไม่ต้องเรียกเงินคืน

ส่วนเดือนพฤศจิกายน  2556  ต้องจ่ายและเรียกเงินคืน  คือในเดือนนี้  กกต.ยังไม่รับรองนะครับ  ในเมื่อยังไม่เป็นทางการเราก็ต้องจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้เขาก่อน  แต่ถ้า  กกต.รับรองซึ่งส่วนมากจะเป็นการรับรองย้อนหลังให้ตั้งแต่วันเลือกตั้งเมื่อไร  เราก็ค่อยเรียเงินคืน

ทีนี้ในการทำงานจริงๆ ก็อยู่ที่เทคนิคกลยุทธ์ในการทำงานของนักพัฒน์แต่ละคนล่ะครับว่าจะทำยังไง  บางคนอาจจะไปคุยกับคนที่ได้รับการเลือกตั้ง  อธิบายขั้นตอนความเป็นมา  แล้วก็ให้เลือกว่าจะรับก่อนคืนทีหลัง  หรือไม่รับ  บางคนอาจจะปิดการขายไปเลยว่า  ไม่ต้องรับเนาะ  เพราะยังไงก็ได้คืนเหมือนเดิม  อันนี้แนะนำไม่ได้ครับอยู่ที่นักพัฒน์แต่ละคน (ฮา)

หวังว่าคงไม่งงนะครับ  ใครไม่เข้าใจไม่แน่ใจ  อยากถาม  อยากคุยกับผู้รับผิดชอบโดยตรงก็โน่นเลยครับ  วันที่  22-24  พฤศจิกายน  2556  ที่โรงแรมสุนีย์  แกรนด์  จังหวัดอุบลราชธานีครับ  ผู้รับผิดชอบงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรอท่านที่นั่น  แล้วเจอกันครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments