เสร็จสิ้นกันไปแล้วสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับคะแนนสูงสุดทั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยครับ  รวมถึงขอส่งกำลังใจไปให้คนที่ไม่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา  อีก  4  ปีเอาใหม่ครับ

ท่านที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาประชาชนในพื้นที่เขามองว่าท่านเป็นคนดีนะครับเขาถึงให้โอกาสท่าน ต่อจากนี้ไปอีก  4  ปีท่านจะมีความยากลำบากมากกว่าตอนที่ท่านเดินหาเสียงอีก  เหมือนอย่างที่ผู้รู้ว่าไว้ว่า  การรักษายากกว่าการได้มา

สิ่งหนึ่งที่ข้าราชการที่ทำงานกับนักการเมืองไม่ว่าระดับท้องถิ่นหรือระดับไหนก็ตามไม่อยากเห็นคือ  “การย้ายข้าราชการ”  เพราะเขาเคยทำงานกับนักการเมืองคนก่อน  ข้าราชการ (รวมถึงลูกจ้างบางคน) นั้นเขาสามารถทำงานร่วมกับผู้บริหารทุกคนได้อยู่แล้ว  ถ้าจะบอกว่ามันสนิทสนมกัน  มันก็สนิทล่ะครับ  เจอหน้ากันทุกวันตลอด  4  ปีหรือมากกว่านั้นมันดูไม่สนืทก็ใช่ที่

อย่างนั้นอีก  4  ปีต่อไป  ฝ่ายที่ไม่ได้รับเลือกตั้งวันนี้ก็จะกล่าวหาข้าราชการว่า  สนิทสนมกับท่านเหมือนกัน (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments