ผมคงไม่ต้องนำคำพูดของอาจารย์เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ ที่ให้สัมภาษณ์ในรายการ  I  AM  TV  แล้วเกิดอาการของขึ้นหลังมีคำถามเกี่ยวกับ “ศิลปินใส้แห้ง” ขึ้นมา  มาเขียนบอกไว้อีกนะครับ  มันขาดอรรถรส  ฟังเอาละกันครับ

ฟังดีๆ นะครับ  ผมว่าที่อาจารย์บอกน่ะ  นำมาปรับใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพ  รวมถึง นักพัฒนาชุมชน อย่างเราๆ ท่านๆ ด้วย

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments