ผมทำสปอร์ตนี้ขึ้นมาง่ายๆ ด้วยการบันทึกเสียงทาง  Samsung  Galaxy  Grand  ในห้องบันทึกเสียงเคลื่อนที่ซึ่งก็คือรถยนต์นั่นเอง (ฮา)  เสร็จแล้วนำไฟล์นี้ไปแปลงเป็น  mp3  ด้วยโปรแกรม  Format  Factory  แล้วนำไปตัดต่อด้วยโปรแกรมเล็กๆ แต่น่ารักของ  Windows  อย่าง  Movie  Maker  ก็ทำให้ได้สปอร์ตเชิญชวนผู้สูงอายุและคนพิการมาลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพตัวนี้

เมื่อตัดต่อเสร็จเรียบร้อยผมก็นำไฟล์  mp4  ที่ใช้อัปโหลดขึ้น  Youtube  เนี่ยไปแปลงเป็นไฟล์  mp3  อีกเพื่อบันทึกใส่แผ่นซีดี  ส่งไปให้กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านเปิดให้ชาวบ้านฟังก่อนบอกเล่าข่าวสารของทางราชการให้ชาวบ้านฟัง  ตั้งแต่หลังเลือกตั้งคือวันที่  21  ตุลาคมนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน เอาให้มันเบื่อไปข้างหนึ่งเลย

คราวนี้นอกจากผู้สูงอายุและคนพิการที่ออกไปทำงานนอกพื้นที่แล้ว  จะมีอีกมั้ยที่บอกว่าไม่ได้ยิน  เลยทำให้พลาดโอกาสมาลงทะเบียน…

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments