799

ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  ร่วมกับ  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ” ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง  ต่อจากรุ่นที่  6  ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯเมื่อปีที่แล้วครับ

รุ่นที่  7  เราจัดขึ้นที่ภาคอีสานครับ  ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่  22-24  พฤศจิกายน  2556  ที่จะถึงนี้

หลายคนสงสัยว่า  ทำไมจัดที่ภาคอีสานอีกแล้ว  ปีที่แล้วก็อีสานตั้งสองรุ่น  ผมได้แต่บอกว่า  ถึงจะจัดที่อีสาน  แต่คนมาอบรมมาจากภาคอื่นครับ  และที่สำคัญคือ  ภาคที่มีปัญหาในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพที่สุดคือ  ภาคอีสาน  รวมถึงภาคที่มีการเรียกร้องให้จัดอีกครั้งมากที่สุดคืออีสาน  แต่ไม่มาอบรม (ฮา)

ครั้งนี้  การฝึกอบรมการบริหารจัดการ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ  รุ่นที่  7  อย่าให้คนอื่นเขาว่าได้นะครับว่า  ก็คงจะเข้ารอยเดิมล่ะครับ  ไม่ว่าจะเป็น  ติดเรียน  ผู้บริหารไม่ให้ไป  ติดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ  ไม่ใช่กรมฯจัดปลัดไม่ให้ไป  และเหตุผลน่าฟังอื่นๆ อีกมากมายที่ทำให้ไปอบรมไม่ได้  แล้วก็มาโพสในเฟสอีกว่า  จัดที่อีสานอีกได้มั้ยคะ

คนอีสานด้วยกันได้ยินแล้วมันช้ำใจครับ  มากันเยะๆ มากันมากๆ นักพัฒนาชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รู้  เข้าใจในเรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ถ้าใครบอกว่ามาแล้วมาอีกไม่ได้ก็ให้คลังมาครับ  จะได้เข้าใจตรงกัน

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments