795

ชื่อเรื่องในวันนี้เป็นชื่อของหลักสูตรในโครงการศิลปากรสัญจรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นครับ  หลักสูตร  “การจัดสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  อย่างยี่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ  ประเทศญี่ปุ่น  บริบท : การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ  คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ระยะยาว (Long  Term  Care)”

หลักสูตรนี้ใช้เวลาในการอบรมและศึกษาดูงานทั้งหมด  6  วันครับ  วันที่หนึ่งอบรมอยู่กรุงเทพ  วันที่สองอยู่กรุงเทพ  พอกลางคืนก็บินไปดูของจริงที่ประเทศญี่ปุ่นครับ  วันที่สาม  สี่  ห้า  หก  เป็นการเรียนรู้จากของจริงที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการระดับโลก  โดยจะกลับบ้านเราในบ่ายของวันที่หกครับ

เพื่อนนักพัฒนาชุมชนหลายคนที่เห็นโครงการนี้ผ่านทางเฟสบุ๊คของอาจารย์ตั้มหนักอกหนักใจว่า  ขนาดอบรมในประเทศไทยยังไม่ได้ไปเลยอ่ะ  แล้วหลักสูตรนี้ไปตั้งประเทศญี่ปุ่น  มันจะได้ไปเหรอ  บางคนบอกว่า  นายกกับปลัดเก็บเงินอบรมไว้ให้ตัวเองไปดูงานต่างประเทศ  นั่น…เข้าทางครับเข้าทาง

เมื่อหนังสือประชาสัมพันธ์ออกมา  และส่งตรงถึงท่านที่เทศบาลหรือ อบต.  ท่านก็ทำบันทึกเสนอไปว่า  เห็นควรไปด้วยกันสองคนคนคือ  นายก  และปลัด  กั๊กนักพัฒน์ที่อยากไปไว้  ซึ่งในความเป็นจริงสองคนนี้เขาไม่อยากไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่แล้วครับ (ฮา)  ไม่แน่นะครับ  หวยอาจจะออกมาที่ท่านก็ได้  งานนี้มีลุ้นครับมีลุ้น  ถ้าหากท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับหนังสือประชาสัมพันธ์หรือไม่  ติดต่อผมมาครับ  ผมจะส่งหนังสือให้

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments