ผมมีโอกาสได้พูดคุยสอบถามกับเพื่อนนักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ไปฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชนที่กรมฯ และเคยฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกับโครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อ  กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว (ฮา) ว่า  เป็นอย่างไรบ้าง  คำตอบของเขาถ้า  ผอ.ศรายุทธได้ยินคงยิ้มไปหลายวันครับ

ในเมื่อมีคนที่มีโอกาสได้ไปอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพัฒน์หรือนักพัฒน์บอกว่า  โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  มหาวิทยาลับศิลปากร  ที่ศูนย์ฝึกอบรมตั้งอยู่ที่  โรงแรมไมด้าซิตี้รีสอร์ท  หลักสี่  เจ๋งกว่าใครในทุกๆ ด้าน  เราก็พากันไปอบรมกันเถอะครับ

นอกจากหลักสูตรหลักของเจ้าพัฒน์  นักพัฒน์  บุคลากร  วิเคราะห์แล้ว  ยังมีหลักสูตรเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพวกเราชาวนักพัฒน์ท้องถิ่นอีกเป็นกระบุงไม่ว่าจะเป็น  ศิลปะการพูด  การพัฒนาบุคลิคภาพ  การเป็นพิธีกร  การเป็นวิทยากรกระบวนการ  การเขียนโครงการ  หรือคอมพิวเตอร์สำหรับนักพัฒน์  และเร็วๆ นี้จะมีสัญจรสี่ภาคเรื่องเบี้ยยังชีพอีกด้วย

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นหรอกครับ  ท่านสามารถเข้าไป  ดูแผนการฝึกอบรมได้ที่นี่  และ  สมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์  ได้เลยครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments