794

ช่วงดึกเมื่อคืนนี้  ถ้าใครยังไม่นอนคงจะเห็นป้ายประกาศจากชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) เรื่องการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์” ที่ทางชมรมฯ ร่วมกับสำนักฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จะจัดสัญจรขึ้นอีกครั้งเร็วๆ นี้

นอกจากเรื่องหลักคือเรือง  การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์แล้ว  เพื่อนสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ต้องการให้ผู้จัดสอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติมอะไรบ้าง  ให้เพื่อนสมาชิกไปแจ้งไว้ได้ในเฟสครับ  ไม่อยากให้แค่กดไลค์เฉยๆ อยากได้แนวทางด้วย

747

รอบหลังๆ คราวที่แล้วยังได้ยินคำถามเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่เรื่องเบี้ยยังชีพ  อย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ  สตง.  เรื่องการตรวจรับการจ้าง  เรื่องงานบุคคล  เป็นต้น  เรื่องพวกนี้ถามกันขึ้นมาเมื่อไรออกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้อ่ะครับ  เพราะว่ากลัวพลาดช็อตเด็ด  ฉากสำคัญไป

อีกเรื่องหนึ่งครับ  ที่เราต้องการความเห็นจากเพื่อนสมาชิกคือ  รูปแบบ  จังหวัด  และช่วงเวลาครับ  อยากให้เราจัดแบบอบรมไม่ใช่แบบสัมมนาเหมือนคราวที่แล้ว  หรือเอาแบบเดิมก็บอกมา  รวมถึงควรจัดในช่วงเวลาไหนจังหวัดอะไรบ้างก็แจ้งมาได้  แน่นอนครับเราไปไม่ได้ทุกจังหวัดอยู่แล้วแต่ก็จะพยายามกระจายไปให้ได้  ผมกลัวอยู่อย่างเดียวคือ  คนที่มาออกความเห็นพอถึงวันอบรมจะบอกว่า “ไปไม่ได้ค่ะ” เท่านั้นแหละ (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments