neng5

เดือนตุลาคม  นอกจากเป็นเดือนที่เตือนผมให้รับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองและความรู้สึกนึกคิดของใครบางคนแล้ว  ยังเป็นเดือนที่ผมเปลี่ยนสถานะของการใช้ของฟรีไปจดทะเบียนโดเมนเนมและเช่าโฮสติ้งเขียนงานที่เกี่ยวข้องกับ “พัฒนาชุมชน” ออกมา  และตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่  5  ด้วยความระทึกในดวงหทัย

ไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้  หรือในปัจจุบันนี้  งานเขียนของผมคือการบอกเล่าเรื่องราวในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ  และงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ยินได้ฟังมาทั้งนั้นแหละครับ  ไม่ว่าจะเป็น  แผนชุมชน  วิทยากรกระบวนการ  เบี้ยยังชีพและสวัสดิการต่างๆ  ล้วนต้องนำมาเล่าสู่กันฟัง  หลังๆ อาจจะเป็นเรื่องเบี้ยยังชีพบ่อยบ้างก็อย่าถือสาหาความกันครับ

เรื่องเบี้ยยังชีพที่ผมเขียนถึงมักจะได้มาจากการถามครับ  ไม่ว่าจะเป็นการถามมาทางทอระสับ  ไม่ว่าจะเป็นการถามมาทางเฟสบุ๊ค  หรือไม่ว่าจะเป็นการถามในการอบรมสัมมนาผ่านออกมาทาง “คัมภีร์เบี้ยยังชีพ” ที่หลายคนอยากทราบ  ล้วนแล้วแต่นำมากลั่นกรองหาถ้อยคำที่คาดว่าคนอ่านจะสามารถเข้าใจได้ง่าย  บางครั้งไม่คำนึงถึงอรรถรสทางวรรณศิลป์แต่อย่างใดก็จงอดทนอ่านไปเถิดครับ  และผมจะมีความสุขมากขึ้นไปอีกเมื่อท่านผู้อ่านคอมเม้นต์มา

โปรดอย่ารอคอย  แต่จงติดตามด้วยความระทึกในดวงหทัยของท่านเถิดครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments