หลายคนคงทราบจากเพื่อนบนเฟสแล้วว่า  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ใช้สิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล  ซึ่งนายทะเบียนของ อปท.แต่ละแห่งได้บันทึกข้อมูลของผู้มีสิทธิเรียบร้อยนานแล้ว  และระบบของ สปสช.ได้ประมวลผลไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา  ส่วนใครที่เป็นห่วงอยู่ว่าตัวเองและผู้ร่วมสิทธิสามารถ ตรวจสอบสิทธิได้ที่นี่ ครับ

ถึงแม้นว่า  วันที่  1  ตุลาคมนี้ท่านสามารถใช้บริการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้  ท่านและผู้มีสิทธิร่วมคือ  พ่อ  แม่  คู่สมรส  และลูกไม่เกิน  3  คนก็ไม่ควรรีบร้อนไปใช้สิทธิครับ (ฮา) สิ่งที่ควรทำคือ  สิ่งที่ท่านทำเป็นประจำอยู่แล้วได้แก่  ดูแลรักษาสุขภาพให้ดี  รวมถึงดูแลผู้เฒ่า  ผู้แก่และเด็กๆ ในความดูแลของท่านด้วยครับ

ที่นี่เมื่อท่านหรือผู้มีสิทธิร่วมกับท่านเจ็บไข้ได้ป่วย  ต้องเข้ารับการรักษาจากหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลของรัฐที่ท่านประทับใจในบริการ  หรือประทับใจในความสวยของใครก็แล้วแต่ล่ะ  ท่านก็ไปยื่นขอสิทธิเบิกจ่ายตรงได้เลยครับ  โดยยื่นบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียนและสแกนลายนิ้วมือ  เมื่อผ่านการอนุมัติก็สามารถใช้ได้ในวันนั้นเลย

แต่ถ้าเป็นตัวเล็กที่บ้านที่อายุยังไม่ถึง  7  ปีก็ให้ท่านนำสูจิบัตร  หรือบัตรสุขภาพเด็กที่ทางโรงพยาบาลออกให้ไปทำเรื่องลงทะเบียนจ่ายตรงและสแกนลายนิ้วมือ  เมื่อได้รับการอนุมัติก็สามารถใช้ได้ในวันนั้นเหมือนกันครับ

ส่วนข้อกังวลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ว่า  ถ้าพระราชกฤษฎีกาออกไม่ทันวันที่  1  ตุลาคม  2556  จะทำยังไง  ก็ต้องบอกว่า  ให้ผู้มีสิทธิและผู้ร่วมสิทธิเข้ารับบริการจ่ายตรงได้เลย  สปสช.จะจ่ายชดเชยให้หน่วยบริการเมื่อกฏหมายผ่าน  หรือ  ผู้มีสิทธิจ่ายเงินสดไปก่อนแล้วเก็บใบเสร็จไว้เพื่อรอเบิกคืนภายหลัง

อย่างที่บอกไว้ครับ  ไม่ต้องรีบใช้บริการครับของแบบนี้  ยิ่งนาน  ยิ่งดี

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments