เมื่อวานนี้มีข่าวจาก @Ram  Chintamas (ใครไม่รู้จักแอดไปครับ…ฮา) แจ้งมาทางเฟสบุ๊คเรื่อง  งบประมาณปี  2557  ครับ  อย่างที่เราทราบกันว่า  พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2557  จะประกาศใช้ไม่ทัน  เพราะฉะนั้นเราท้องถิ่นจะต้องดำเนินการตาม  พ.ร.บ.วิธีงบประมาณ  พ.ศ.  2502  มาตรา  16  ใช้กรอบวงเงินงบประมาณ  2556  ไปพลางก่อนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด

ในตอนนี้  กรมส่งเสริมฯ กำลังอยู่ระหว่างปรึกษากับสำนักงบประมาณว่า  แผนงานใด๋บ้างที่มีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบ  จากนั้นกรมฯ จะแจ้งจัดสรรงบประมาณให้  คาดว่าไตรมาสแรกจะใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ  35  ฉะนั้นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เงินเบี้ยยังชีพคนพิการงวดแรกคงจะอยู่ที่  3  เดือน  25  %  และแน่นอนครับ ต้องยืมเงินสะสมไปก่อน

แนวทางปฏิบัติเป็นอย่างนี้ครับ  เมื่อได้รับหนังสือแจ้งจัดสรร (มท 0891.3/______) ให้ยืมเงินสะสมตามยอดเงินที่แจ้งเพื่อจ่ายตามยอดคนของปี  57  และอยากเล่าให้ฟังว่า  ตามปกติธรรมดาทั่วไปที่เคยเป็นมาทุกปีหลาย อปท.มักจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพไม่พออ่ะ  อาจจะเนื่องมาจากยอดคนเพิ่มขึ้น  และจ่ายเงินเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ  ไม่ใช่ไปสงสัยว่าเป็นเพราะเรารายงานคืนเงินเบี้ยยังชีพของปีที่แล้วไปหรือเปล่าน้า (ฮา)

ที่นี่ถ้ามันไม่พอ  เราก็ต้องทำหนังสือขอเงินไปอีกรอบ  และอยากบอกว่าต้องรีบทำนะครับ  ได้หนังสือปั้บ  เช็คเสร็จรู้ว่าไม่พอเท่าไร  ขอปุ๊บเลย  ขอเสร็จแล้วค่อยโทรไปถามเพื่อน  อบต.ข้างๆ กรณีแบบนี้ผมเจอบ่อยๆ แต่ได้รับการจัดสรรมาทันท่วงที (ฮา)

จากนั้นกรมฯ จะแจ้งจัดสรรเงินที่เป็นตัวเงินไปให้ (มท 0891.2/____) เราก็ค่อยนำเงินไปหักส่งยอดเงินสะสมที่ยืมมาต่อไป…เข้าใจป่ะเนี่ย  ผมเองก็ยังงง  งง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments