สำหรับคนที่ติดตามความเคลื่อนไหวของโบนัสท้องถิ่นมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา  คงจะทราบแล้วนะครับว่า  รมช.ยังไม่ลงนามในระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องโบนัส  และแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวคงจะพอทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศรู้แล้วนะครับว่า  จริงๆ เราก็คือลูกเมียน้อยดีๆ นี่เอง  หรือใครว่าเป็นอย่างอื่นก็บอกมา

ถึงแม้ว่ากองทุนค่ารักษาพยาบาลจะได้รับการยืนยันจากตัวแทนปลัด อบต.  ปลัดเทศบาลว่า  วันที่  1  ตุลาคมนี้ใช้ได้แน่นอน  แต่เรื่องสิทธิของเราชาวท้องถิ่นอีกหลายเรื่องยังไม่ได้รับการดูแลนะครับ  ไม่ว่าจะเป็น  พรบ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ก็ยังไม่ออกมา  เรื่องเงินสมทบประกันสังคมที่ทางท้องถิ่นจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  เรื่องเงินทุนการศึกษาของเราชาวท้องถิ่น  เงินเพิ่มตามระยะเวลาก็ยังไม่ชัดเจน  รวมถึงเรื่องสุดฮอต  โบนัสท้องถิ่น  ที่วันนี้ยังไม่มีการลงนามจาก  รมช.นะครับ

จริงๆ แล้วเราก็ทำตามระเบียบมาตลอดนะครับ  ทำตามประกาศคณะกรรมการกลางบริหารบุคคลท้องถิ่นทุกอย่าง  ใครจะไปนึกล่ะครับว่าวันหนึ่ง  สตง.จะมาทักท้วงเอาเมื่อมันผ่านมาตั้งสิบๆ ปีแล้ว  และเราก็ทำตามคำแนะนำของกฤษฎีกาทุกประการ  ผ่านขั้นตอนไปหมดแล้ว  พอถึงขั้นตอนสุดท้ายคือลงนาม  คนที่จะลงนามก็รับรู้เรื่องราวมาตลอดกลับไม่ยอม  แล้วอย่างนี้จะให้เข้าใจว่ายังไงครับ  ลูกเมียน้อยครับ  ลูกเมียน้อยจริงๆ

ตอนนี้ทราบข่าวว่า  ชาวท้องถิ่นนัดชุมนุมเพื่อยื่นข้อเรียกร้องกันวันที่  27  กันยายนนี้ครับ  เมื่อนำข้อมูลวิชาการไปให้แล้ว  สู้ด้วยสมองไม่ได้แล้ว  คงต้องสู้ด้วยตีน  ตีนที่จะพาเราเดินสู่จุดหมายอย่างคราวจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล  ข่าวความเคลื่อนไหวจะแจ้งให้ทราบต่อไปที่นี่แหละครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments