ข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงท้องถิ่นเรื่องแรกคงหนีไม่พ้น  เงินประจำตำแหน่ง  และบัญชีเงินเดือนบัญชี  1  แล้วก็บัญชี  2  ที่คาดว่า  ก.ประจำจังหวัดต่างๆ คงจะนำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ  และประกาศใช้เป็นหลักเกณฑ์ของจังหวัดแล้วก็ทำให้แต่ละ  อบต.หรือเทศบาลสามารถเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินเดือนย้อนหลังได้

และเรื่องเงินประจำตำแหน่งนี้เองที่หัวหน้าสำนักกับผมคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  เราสองเข้าใจตรงกันว่า  หัวหน้าส่วนการคลัง  หัวหน้าส่วนโยธา  ที่ยังไม่จบปริญญาตรี  คือยังเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานคลัง  เจ้าหน้าที่บริหารงานช่างอยู่  ไม่สามารถเบิกเงินประจำตำแหน่งนี้ได้  แต่เจ้าตัวเขาเข้าใจว่าตัวเองจะมีเงินประจำตำแหน่ง  และแน่นอนมติ ก.ออกเดือนกันยายนเขาก็จะเบิก  ทำให้ผมต้องโทรถามท่านนั้น  ท่านนี้รวมถึงรบกวนประธานชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) สอบถามจาก ป.พิพัฒน์  ท่าได้กรุณาให้คำตอบผ่านทางประธานมาว่า  ผมและหัวหน้าสำนักเข้าใจถูกต้อง  แต่ถ้าเขาจะเบิกก็ให้เขาเบิกไปแล้วค่อยเรียกคืนทีหลังถ้าทักท้วงแล้วไม่ฟัง

เรื่องต่อมาเป็นเรื่อง โบนัสท้องถิ่น ครับ  เป็นเรื่องที่ทำให้คนท้องถิ่นลุ้นแทบทุกสัปดาห์ทีเดียว  ยิ่งสัปดาห์ที่แล้วมีหนังสือจากกรมส่งเสริมฯเรียกเงินโบนัสคืนออกมายิ่งลุ้น  ลุ้นว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ร่างออกมารองรับให้ท้องถิ่นจ่ายเงินได้นั้นออกมาหรือยัง  ลงนามหรือยัง  ติดอยู่ตรงไหน  รวมถึงคำถาม  เราต้องคืนเงินโบนัสจริงหรือ  แล้วปีนี้จะได้มั้ย  บอกตามตรงนะครับว่า  แฮะ  แฮะ  ลุ้นต่อไปครับในสัปดาห์หน้าว่า  รมต.จะลงนามให้มั้ย

อีกเรื่องหนึ่งคงจะเป็นข่าวดีครับ  ป.พิพัฒน์แจ้งข่าวทางเฟสบุ๊คว่าให้ติดตามข่าวเรื่องกองทุนค่ารักษาพยาบาลที่จะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและทาง  สปสช.เตรียมงานเปิดตัวไว้แล้วคาดว่า  30  กันยายนคงจะเปิดงานโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  ถ้าเป็นไปตามนี้คนท้องถิ่นคงจะมีความสุข  แต่ไม่ต้องรีบไปใช้บริการนะครับ (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments