เย็นๆ วานนี้มีหนังสือด่วนที่สุดที่  มท  0809.3/ว  3663  ลงวันที่  10  กันยายน  2556  ออกมาในเว็บกรมส่งเสริมฯเล่นเอาชาวท้องถิ่นบ่นกันระงม  เพราะหนังสือนี้แจ้งแนวทางเรื่องการจ่ายเงินโบนัสตามแนวทางของ  สตง. ออกมา

โบนัสก่อนปีงบ  55  เรียกคืนทั้งหมด  โบนัสปีงบ  55  ที่เบิกจ่ายก่อนหนังสือ  ว 5624  ที่แจ้งว่าจ่ายโบนัสไม่ได้ก็ให้เรียกเงินคืนทันที  และถ้ารู้ว่าเร่งเบิกเพราะรู้ว่าจะมีหนังสือออกมาโดนวินัยด้วย  อีกกรณีหนึ่งคือผู้ที่เบิกจ่ายหลังจากที่มีหนังสือ  ว 5624  ลงวันที่  30  พฤศจิกายน  2555  ออกมาแล้วนอกจากโดนวินัยแล้วยังมีตามกฏหมายอีก

ที่หลายคนโวยวายผมคิดว่าเขาตั้งความหวังไว้กับปลัดหลายท่านที่เป็น ก.นั่น ก.นี่ และแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ติดตามกันตลอดเวลาผ่านเฟสบุ๊คว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร  เลยไม่ได้เตรียมใจไว้  บางคนยังไม่เห็นหนังสือเลยครับ  แค่อ่านจากในเฟส…ก็โวยแล้ว (ฮา)

เช้าวันนี้ผมติดตามข่าวความคืบหน้าจากเฟสของท่านปลัดศักดิพงศ์  ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลท่านแจ้งว่า  ให้ตั้งสติและรอระเบียบเบิกจ่ายโบนัสออกมา  เมื่อนั้นชาวท้องถิ่นก็จะได้รับความคุ้มครองรวมถึงคนที่ดำเนินการในปีงบ 56 นี้ด้วย

คงต้องรอเหมือนที่ท่านปลัดแนะนำล่ะครับ  และเข้าใจดีว่า  เมื่อกฤษฎีกาบอกมา  สตง.ต้องยึดตาม  กระทรวงทบวงกรมก็ต้องว่าไปตามนั้น  ลองไม่ทำตามสิครับ  ละเว้นนะนั่นน่ะ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments