วันก่อนไปเปิดเว็บบอร์ดชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) เจอคำถามประมาณนี้ครับ  ก่อนสิ้นปีงบประมาณเราต้องทำอะไรบ้างกับเรื่องเบี้ยยังชีพ  และเขาบอกว่าเขาเป็นนักพัฒน์มือใหม่ อยากรู้เพื่อจะได้เตรียมงานไว้  กลัวว่าถ้ารอหนังสือสั่งการมันจะสายเกินไป

หลักๆ คงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่จะมาลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายน  โดยการประสานกับสำนักทะเบียนอำเภอพิมพ์รายชื่อผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่  60  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  และผู้ที่มีอายุ  59  ปีที่จะต้องมาลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายนคือผู้ที่เกิดก่อน  1  ตุลาคม  2497  เพื่อตรวจสอบคนที่มีสิทธิลงทะเบียนและตรวจสอบผู้ที่เสียชีวิต

เพื่อนๆ นักพัฒน์ของพวกเราบางคนอาจจะใช้วิธีตรวจสอบการมีชีวิตของผู้รับเบี้ยด้วยการทำหนังสือให้ผู้รับเบี้ยตอบกลับมาคนละหนึ่งฉบับ  บางคนอาจจะบอกว่าทำคนละฉบับเอกสารเยอะมาก  เพราะฉะนั้นทำรายชื่อออกไปหมู่บ้านละชุดแล้วให้ผู้นำรับรองมาพร้อมกับถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวมาก็ได้ครับ  ส่วนข้อความหนังสือก็ออกแบบมาแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปคงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบว่า  ช่วงระหว่างวันที่  1 – 30  พฤศจิกายน  2556  จะเป็นช่วงเวลาการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพทั้งสามประเภท  ตรงนี้แหละที่สำคัญเพราะชาวบ้านบางคนที่ไม่มาลงทะเบียนเขามักจะบอกว่า  เขาต้องการรับเบี้ยแต่เขาไม่ทราบว่าต้องมาลงทะเบียนตอนไหน  ซึ่งเวลาเขาพูดอย่างนี้เราเองก็อึ้งครับ  พูดไม่ออกเลย

อีกอย่างหนึ่งคือ  ตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยด้วยครับ  ในกรณีที่เราไม่ได้ส่งเงินคืนจังหวัดทุกครั้งที่ตาย  เราก็ทำเรื่องคืนทุกเดือนหรือปีครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments