เพื่อนพ้องน้องพี่นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คงจะทราบกันแล้วนะครับ  เรื่องที่มีหนังสือสั่งการมาจากกระทรวงมหาดไทยให้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งความจริงมันก็คือข้อมูล  จปฐ.  ดีๆ นี่เอง

ถึงแม้ชาวท้องถิ่นจะได้เฮไปครั้งหนึ่งแล้วที่  สตง.บอกว่าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ไม่ใช่หน้าที่ของท้องถิ่น  คราวนี้เห็นทีจะเลี่ยงยาก  ก่อนหน้านี้ก็มีหนังสือแจ้งมาว่าให้ท้องถิ่นตั้งงบเพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  และให้นำข้อมูลนั้นไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาและแผนอื่นๆ ด้วย  ผมอยากจะเรียกว่าเป็นหนังสือที่หักล้างกับ สตง.นั่นเองครับ

เมื่อมีหนังสือตัวนี้ออกมา (ถ้าจำไม่ผิด ว 1596) ท้องถิ่นหลายแห่งบอกว่าสามารถตั้งงบจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ได้แล้ว  แต่ว่า จปฐ. มันเป็นหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน  เขาก็เลยเลี่ยงเปลี่นชื่อเป็น  ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  และก็ให้ท้องถิ่นช่วยทำ  คือต้องบอกว่ามันจะให้ท้องถิ่นช่วยทำให้ได้ว่างั้นเถอะ

ทีนี้แต่ละ อปท.  แต่ละอำเภอ  แต่ละจังหวัดต้องประสานกันแล้วล่ะครับ  แต่ละที่ดำเนินการอย่างไร  เงินใครเป็นคนจ่าย  จ่ายเท่าไร  มันจะได้เหมือนกัน  ผมรออยู่ที่เฟสบุ๊คกลุ่มชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) นะครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments