เห็นข่าวเรื่องตำรวจไปตรวจจับองค์กรธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ครั้งใดแล้วได้แต่หัวเราะ หุ หุ และภาวนาว่า  อย่าแวะมาหาหน่วยงานราชการเลยพ่อเจ้าประคุณทูลหัว (ฮา)

เท่าที่ทราบจากข่าว  ซอฟต์แวร์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนมากจะเป็นของ  อะโดบี  และออโต้เดสก์  เมื่อถามว่าซอฟต์แวร์พวกนี้ในหน่วยงานราชการอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีใช้มั้ย  ต้องตอบว่ามีแน่นอน  และส่วนใหญ่เป็นของเถื่อน  ถามต่อว่า  แล้วระบบปฏิบัติการอย่าง  windows  ที่เราๆ ท่านๆ ใช้อยู่เนี่ยละ  ก็ต้องตอบว่า  ส่วนใหญ๋เถื่อนทั้งนั้นครับ

ที่ผมบอกว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดเป็นเพราะว่า  มีงานของส่วนการคลังอยู่งานหนึ่งที่ถูกบังคับจากเว็บโปรแกรมมิ่งว่า  จะกรอกข้อมูลได้ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ  windows  แท้เท่านั้น  ฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งอย่างน้อยต้องมีหนึ่งเครื่องที่เป็น  windows  แท้  ส่วนโปรแกรมประกอบอื่นๆ จะแท้หรือเถื่อนนั้นผมคิดว่าท่านคงเดาออก (ฮา)

ผมสงสัยแล้วก็พูดอยู่เสมอว่า  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่และมีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีอย่างดี  ทำไมไม่พัฒนาระบบปฏิบัติการของตัวเองออกมาใช้  ของฟรีที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้อย่าง  ubuntu  ก็เคยมีสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติทำออกมา  แต่ก็ไม่มีใครนำไปใช้จนต้องเลิกพัฒนาไป

ผมก็เคยใช้  ubuntu  ติดตั้งลงเครื่องอย่างเดียวเพียวๆ ก็ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหา  เหตุที่ต้องกลับมาลง  windows  คงเป็นเพราะเครื่องนี้เป็นของหลวงมั้ง (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments