ตามที่เราสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ทราบจาก Admin ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเพื่อนสมาชิกชมรมฯ ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อๆ กันไปว่า

787

ตั้งแต่วันที่  2  กันยายน  2556  จนถึงวันที่  31  ตุลาคม  2556  ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพจะเปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  ซึ่งส่วนมากจะเป็นการจำหน่ายผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพนั่นเองครับ  สาเหตุอาจจะมาจาก  ตาย  ย้ายที่อยู่  หรือขาดคุณสมบัติ  ไอ้ประเภทสละสิทธิไม่ขอรับเนี่ยไม่ค่อยจะมี  หรือไม่มีเอาซะเลยในแถวภาคอีสานนี่

ที่เกริ่นมายาวๆ เนี่ยอยากจะบอกวิธีการจำหน่ายผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเท่านั้นเองครับว่ามีวิธีการอย่างนี้นะ  เริ่มแรกเมื่อท่านเข้าไปค้นหาผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพที่เมนู “ค้นหา” แล้ว  ท่านจะเจอผลของการค้นหาตามภาพประกอบ  เสร็จแล้วให้ท่านคลิกที่ภาพตามรายการที่ท่านต้องการทำเลยครับ  อยากแก้ไขข้อมูลก็คลิกเลือกภาพในช่อง “แก้ไข” หรืออยากจำหน่ายเพราะผู้รับเบี้ย  ตาย  ย้ายที่อยู่  หรือขาดคุณสมบัติ  เช่น  บัตรคนพิการหมดอายุไปต่อแล้วไม่ได้  เป็นต้น  ก็คลิกที่ภาพในช่อง “จำหน่าย”

788

พอคลิกจำหน่ายหน้าจอมันจะขึ้นมาคล้ายๆ กับหน้าจอของการดูรายละเอียดข้อมูลผู้มีสิทธิ  แต่จะมีส่วนของการจำหน่ายผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพให้เราเลือกได้ว่ามีสาเหตุอะไรถึงจำหน่าย  ถ้าเลือกไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้อีกนะครับ  ถ้าเราเลือกจำหน่ายผิด  เราต้องลบผู้มีสิทธิท่านนั้นออกจากระบบก่อน  โดยคลิกที่ปุ่มกากบาท  แล้วค่อยเพิ่มข้อมูลเข้าไปใหม่ในเดือนพฤศจิกายน  วงเล็บไว้นิดหนึ่งว่า  ถ้าไม่ลืม (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments