785

หลังจากที่การอบรมหลักสูตรเบี้ยยังชีพที่จัดขึ้นมา  6  รุ่นเสร็จสิ้นลง  นอกจากคำถามในเรื่องการเข้าเว็บไซต์ยังไงแล้วก็มีคัมภีร์เบี้ยยังชีพนี่แหละครับที่ถูกถามถึงมากที่สุด  เมื่อไรจะเสร็จ  เข้าไปหาในเว็บแล้วไม่เจอ  มันอยู่ตรงไหน  คำถามเหล่านี้คือสิ่งที่กรรมการชมรมพัฒนาชุมชนฯทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี

เมื่อวานนี้  คัมภีร์เบี้ยยังชีพที่ทุกท่านรอคอยได้ฤกษ์คลอดออกมาแล้วครับ  

คัมภีร์เบี้ยยังชีพ  เป็นการรวบรวมปัญหาในการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ  ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และอยากจะบอกกับเพื่อนสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ไว้ด้วยว่า  การตอบคำถามหรือคำตอบในคัมภีร์นี้เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น  ท่านต้องศึกษาข้อมูล  ศึกษาระเบียบเพิ่มเติมก่อนที่จะนำไปอ้างอิง

ถ้าท่านเปิดคัมภีร์ดูท่านจะเห็นว่ามีการอ้างอิงระเบียบกฏหมายไว้  นั่นแหละครับที่ท่านต้องตามเก็บมาประกอบกับคัมภีร์เล่มนี้เพื่อให้มันสมบูรณ์  หลังจากนี้สิ่งที่ผมคาดการณ์ไว้คือจะมีบรรดาสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนฯถามกันมาอีกเยอะทีเดียวว่า  ระเบียบพวกนี้โหลดได้ที่ไหน (ฮา)

Download  คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้ที่นี่ครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments