779

แรกที่เขียนผมตั้งชื่อบทความนี้ว่า  “ลูกเป็นทหารหรือตำรวจเสียชีวิต ต้นสังกัดช่วยเหลือแม่ แม่มีสิทธิรับเบี้ยมั้ย”  แต่ก็แก้ไขเป็นแบบนี้แทน  กลัวมันจะเป็นประเด็นเหมือนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา  

จากที่ผมเฝ้าติดตามตั้งแต้ต้นจนจบ  ที่กรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปโรมรันพันตูจนยาวเป็นร้อยนั้นน่ะ  ตามความคิดของผม  ผมว่าคงเป็นเพราะคำตอบของสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนฯ ที่เข้าไปตอบและตอบผิด  แถมยังบอกอีกว่า  คำตอบนั้นได้มาจากการอบรมเบี้ยยังชีพที่มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับชมรมพัฒนาชุมชนฯ จัดขึ้นหลายรุ่นที่ผ่านมา

ถ้าใครที่เคยเข้ารับการอบรมการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพทั้ง  6  รุ่นที่ผ่านมาคงจะเคยได้ยินประเด็นนี้  และคงจะรู้ว่าคำตอบเป็นอย่างไร  คงจะรู้ว่ามีใครหารือไป  และคงจะรู้ว่าหนังสือหารือนั้นน่ะวางอยู่ตรงส่วนไหน 

ความจริงแล้วประเด็นนี้มันก็บอกไว้ชัดเจนอยู่แล้วครับใน  ระเบียบเบี้ยยังชีพปี  52  ข้อ  6 (4)  ที่บอกคุณสมบัติของผู้มีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ  แต่ที่มันเป็นปัญหาในหลายๆ อปท.จนต้องมาถามกันนั้นน่ะเพราะ  เรานักพัฒน์มักจะตีความเข้าข้างตัวเอง  หรือไม่ก็  เรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้ทำตามระเบียบข้อนี้  เราเลยอยากหาเพื่อนที่เขาทำเหมือนเรา 

และที่ท่านไม่เห็นกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนฯ ท่านอื่นเข้าไปช่วยยืนยันเป็นเพราะ  @Pareena  Pretty  บอกว่า  @Apple  Nakhonchai  เรียก “ผู้เฒ่า” มาตอบ  ไม่มีใครอยากแก่ครับ (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments