780แม้ผมจะหาเวลาเพื่อปลีกตัวมาอ่านนิยายเรื่อง “มังกรคู่สู้สิบทิศ” ยังไม่จบ  แต่ก็ชมชอบการต่อสู้ของ “โค่วจง” หนึ่งในตัวละครเอกของเรื่องที่สร้างเนื้อสร้างตัวจากเคล็ดวิชาอมตะ  ที่ได้มาแบบที่เราเรียกว่าฟ้าประทาน  หลังจากนั้นเส้นทางของเขาไม่เคยเรียบง่าย  เส้นทางของเขาเต็มไปด้วยความเสียเปรียบ  ความเสียเปรียบที่เกิดจากการมาทีหลังจนแทบไม่เหลือที่ให้ยืน

การต่อสู้ของโค่วจงจึงต้องเริ่มต้นด้วยการ “กล้าคิดกล้าทำให้แตกต่าง” จากผู้ยิ่งใหญ่คนอื่นที่ครองพื้นที่อยู่ก่อนแล้ว  แม้จะมีตู้ฝูเว่ยที่รักใคร่เอ็นดูพร้อมจะยกกองกำลังให้ดูแลแต่เขาก็ไม่เอา  เขาต้องการต่อสู้สร้างกองกำลังของตัวเองด้วยมือตัวเอง

ความพ่ายแพ้ยับเยินเกือบเอาชีวิตไม่รอดในหลายครั้ง  กลับกลายเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในชีวิตที่สุขสบาย  การช่วยเหลือราษฎรที่ไม่รู้เรื่องราวให้มีความปลอดภัย  กลายเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโคว่จงให้เป็นที่ยอมรับนับถือจากผู้กล้าทั่วแผ่นดิน

หากมิใช่  “กล้าคิด กล้าทำ”  และ  “แตกต่าง”  ย่อมไม่เกิดการยอมรับ

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กล้าคิดกล้าทำเพื่อให้เกิดความแตกต่างบ้างมั้ย  ในการทำงานของนักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวหรอกว่า  ต้องทำอย่างนั้น  ต้องไม่ทำอย่างนี้  จึงจะสำเร็จมีชื่อเสียง  เงินงบประมาณหลั่งใหลมาจากทั่วทุกสารทิศ  เรา “นักพัฒน์มือใหม่” ก็เหมือนกับ “โคว่จง” นั่นแล

ต้อง  กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าที่จะแตกต่างจากขนบเดิม  อย่ากลัวที่จะแพ้  เพราะความพ่ายแพ้มันจะเพาะบ่มประสบการณ์ให้เรากล้าแข็ง  อย่ากลัวที่จะเริ่มต้น

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments