nengnengneng.net

ค่าตอบแทน อปพร.

ประกันทุกค่ายแบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน ฟรีบริการเสริมมูลค่า 4,000 บาท
เมื่อวานนี้ได้ไปประชุมประชาคม  อปพร.  สัญจร  ที่หอประชุมอำเภอบ้านผือมาครับ

อปพร.หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เป็นงานอาสาที่ยิ่งใหญ่นะครับ  เวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นแต่ละครั้ง  ประชาชนในพื้นที่ ที่เกิดภัยพิบัติจะเกิดความสับสนวุ่นวาย  ไม่เว้นแม้แต่ตัว  อปพร.ที่ประสบภัยด้วย  แต่ก็ต้องเสียสละเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่  โดยไม่หวั่นต่ออันตราย

ในยามปกติ  อปพร. ยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภาระกิจหลาย ๆ อย่าง  เช่น  การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่  การอำนวยการจราจร  การสนับสนุนการตรวจป้องกันยาเสพติด  อาชญากรรม  และผู้มีอิทธิพล  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า  อปพร. มีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  ในการดูแลสังคม  ถึงแม้ไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน  ค่าจ้าง  แต่สมาชิก  อปพร.  ทุกคนก็เต็มใจในการปฏิบัติงาน

แม้ลักษณะการปฏิบัติงานของ  อปพร.  จะไม่มีค่าตอบแทน  ค่าจ้าง  เป็นรายได้ประจำ  เพราะถือว่าเป็นอาสาสมัคร  แต่รัฐบาลเห็นถึงความเสียสละของ  อปพร. แล้วครับ  กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดแนวทางให้  อปพร.  ไดรับเงินสนับสนุนช่วยเหลือเมื่อมีการสั่งใช้ให้ปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ครับ

1.  กรณีที่ยังไม่เกิดสาธารณภัย  อบต.สั่งใช้เกิน  12  ชั่วโมง  สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พัก  ให้แก่  อปพร.  ได้ในอัตราเบี้ยเลี้ยงประเภท  ก.  วันละ  180  บาท (เดินทางไปปฏิบัติงานที่อำเภอเมืองหรือต่างจังหวัด) หรือประเภท  ข.  วันละ  108  บาท (เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอหรืออำเภอใกล้เคียง) แล้วแต่พื้นที่ปฏิบัติงาน  ส่วนค่าพาหนะ  เบิกได้ตามที่จ่ายจริงตามระเบียบ

2.  กรณีเกิดเหตุการณ์สาธารณภัย  และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  เมื่อ  อบต.สั่งใช้  อปพร.  ไปช่วยผู้ประสบภัย  อบต.สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่  สมาชอก  อปพร.  ในอัตราวันละ  120  บาท

ระเบียบบอกไว้อย่างนี้  ส่วนมากไม่ได้จ่ายหรอกครับ  คงไม่มี อบต.ไหนหรอกที่ให้ อปพร.ไปทำงานเกิน  12  ชั่วโมง  แอ…หรือว่ามี

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: เรื่องแต่ง

100 post » « เครื่องแบบ : 2

4 Comments

 1. เห็นใจมากๆ ครับ มิหนำซ้ำ เวลา อพปร. ไปขออะไร คนมักมองว่า เค้าเป็นข้าราชการ ก็มีไม่ยอมให้ เช่น การแจกแว่นสายตาหมาดที่ผ่านมา….

 2. nengneng

  26 June, 2553 — 20 March, 2513

  ที่นี่ก็คือกันกับที่โน่น อย่างไปรักษาความปลอดภัย คนมักคิดว่า อปพร.ได้เงิน ความจริงแล้วแต่เจ้าภาพครับ ให้ก็มี ไม่ให้ก็เยอะ

 3. สุขสันต์

  3 October, 2553 — 20 March, 2513

  แล้วบุคคลที่เป็น ชรบ. แต่มิได้เป็น อปพร. เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ เราจะเบิกเงินให้เขาได้หรือไม่ครับ

 4. ตอนนี้ทางกระทรวงเขาเปลี่ยนระเบียบใหม่แล้วครับ ถ้า ต้นสังกัด ( อบต.หรือเทศบาลตำบล) สั่งให้ อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ ติดต่กัน 8 ชั่วโมง อปพร.ที่ปฏิบัติงานจะได้ 200 บาทครับ แต่ถ้าไม่ถึง 8 ชั่วโมงแต่ไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง ได้ 100 บาทครับ ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง ไม่ได้ครับ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้อย่างที่กล่าวมาทุกแห่ง มันขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นว่าจะจ่ายเท่าไหร่ เพราะระเบียบเขาบอกว่าปฏิบัติหน้าที่ 8 ชั่วโมง จ่ายได้ไม่เกินคนละ 200 บาท ซึ่งเขาอาจจะจ่าย 150 บาท หรือ 100 บาท หรือต่ำกว่านั้นก็ได้ ดังนั้นผมอยากจะขอความกรุณาจากผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบขอให้เห็นความสำคัญของ อปพร.หน่อยเถอะไม่ได้เงินตอบแทนเหมือน อสม.ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ดูแลมากกว่านี้หน่อย เวลาท่านลงพื้นที่หาเสียงกรุณาอย่าเขียนว่าจะให้เงินตอบแทนแก่ อปพร.เพราะ อปพร.ที่ทำงานเพื่อสังคมจริงๆก็มีเยอะนะครับ

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE