มีสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ท่านหนึ่งโพสคำถามทางเฟสบุ๊คห้องภาคอีสานไว้ว่า  “มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้ขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน  2555  จะเริ่มรับเงินเดือนแรกในปีงบประมาณ  57  ในเดือนตุลาคม  2556  เนื่องจากตอนขึ้นทะเบียนคิดไว้ว่า  เมื่อครบวาระในวันที่  6  กันยายน  2556  นี้แล้วจะไม่ลงสมัครสมาชิกอีก  แต่พอถึงเวลาตัดสินใจใหม่ว่าจะลงรับสมัคร  อยากสอบถามว่า  เราจะต้องจ่ายเงินเดือนในเดือนตุลาคม  2556  ให้กับสมาชิกท่านนี้ใช่หรือไม่  และเมื่อการเลือกตั้งเสร็จในวันที่  19  ตุลาคม  2556  พอ  กกต.รับรองแล้วก็ถือว่าได้รับเงินเดือนตั้งแต่วันที่  19  ตุลาคม  2556  แล้วเราจะต้องทำอย่างไร  ถือว่าเดือนนั้นรับเงินไปแล้ว  ต้องเรียกเงินคืนหรือไม่อย่างไร”

เคสนี้ผมกำลังเจออยู่พอดีและผมเชื่อว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะหมดวาระพร้อมกันนี้ทุกแห่งมีกรณีอย่างนี้  ผมเจอเคสแบบนี้เป็นประจำทุกสมัยครับ  เลยเป็นความคุ้นเคยของสมาชิกที่นี่ว่าถ้ามีรายได้อื่นจากรัฐจะไม่ได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบเบี้ยผู้สูงอายุปี 52 ข้อ 6(4)  สำหรับสมาชิกสภา อบต.ที่มาขึ้นทะเบียนไว้  มีแบบเพิ่งขึ้นกับขึ้นเมื่อสมัยที่แล้ว  พอได้เป็นสมาชิกสภา อบต.  คือเขาได้รับการเลือกตั้งเข้ามาผมเลยไม่จ่ายมา  4  ปีแล้ว  สำหรับรอบนี้ในเดือนตุลาคม  2556  ผมจะยังไม่จ่ายครับ  รอผลก่อนเพราะพื้นที่ผมถ้าเงินออกไปแล้วคืนยาก  ที่ผ่านมาแค่พันเดียวจ่ายคืนเป็นปี  แต่ถ้าไม่ได้รับเลือกตั้งผมย้อนหลังให้

อีกกรณีหนึ่งคือ  เป็นผู้รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว  และจะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ที่กำลังจะถึงนี้  พอถึงเดือนตุลาคม  2556  ผมจะยังคงจ่ายครับ  แล้วค่อยเรียกเงินคืนทีหลังเมื่อเขาได้รับการเลือกตั้งเข้ามา  ซึ่งมันคงไม่ยากเย็นอะไร  เคสพวกนี้ผมว่าอยู่ที่การบริหารจัดการของเรานะ  เราจะจ่ายเขาไปก่อนแล้วค่อยเรียกเงินคืนทีหลัง  หรือรอผลแล้วค่อยจ่ายย้อนหลังให้  ที่สำคัญคือต้องทำความเข้าใจกับเขาให้เข้าใจกันดีก่อนครับ  ไม่งั้นวุ่น…

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments