778

แม้ผมจะมีแผนงานประจำปี  แผนงานประจำเดือนว่าผมจะทำอะไรบ้าง  แต่ผมก็ไม่เคยมีแผนงานของงานที่ทำเป็นประจำทุกเดือนอย่างการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  พอไปอ่านโพสของ  @Pareena  Pretty  ผมถึงรู้สึกว่า  งานประจำเหมือนกัน  แต่คนทำคนละคน  ขั้นตอนการทำงานมันช่างต่างกันยังกับฟ้ากะเหวแนะ

ขั้นตอนการทำงานของเค้าเป็นอย่างนี้ครับ  ปลายเดือนของทุกเดือนซึ่งผมขอเรียกว่าวันเตรียมการละกันครับ  จะเตรียมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ  อย่าลืมตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี้ยว่าได้ตัดรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตออกหรือยัง  รวมทั้งดูคำร้องที่ขอเบิกของเดือนที่ตกค้างด้วย  แล้วก็เตรียมหนังสือประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ (ตารางวัน  เวลา  สถานที่  ทำกันครั้งเดียวตอนต้นปีงบประมาณ) เตรียมข้อมูลเพื่อประสานธนาคารว่าต้องการแบ้งค์ไหนจำนวนเท่าไร  พอวันที่  1  ของเดือนต่อมาเอกสารจะถึงห้องคลัง

ก่อนวันจ่ายเบี้ยยังชีพหนึ่งวัน  กรรมการเบิกเงินจะไปเบิกเงิน  ได้เงินมาแล้วส่งมอบให้กรรมการตรวจนับเงิน  กรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่ตรวจนักเงินว่าครบหรือไม่  แล้วก็แยกเงินแม็กเป็นคนเป็นหมู่บ้าน  เสร็จแล้วส่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน  เพื่อที่จะนำเงินเข้าเซฟก่อนเวลา  16.00  น.  วันต่อมาซึ่งเป็นวันที่จะออกไปจ่ายเงิน  กรรมการตรวจรับเงินเบิกเงินจากกรรมการเก็บรักษาเงิน  กรรมการเก็บรักษาเงินจะเปิดเซฟนำเงินออกมาให้กรรมการตรวจรับเงินตรวจนับ  เมื่อครบก็รอให้กรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพมาเบิกเงินออกไปจ่าย  ซึ่งไม่ม่าจะเกิน  09.00  น.

ทีนี้เมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยในหนึ่งวัน  กลัมมาถึงกรรมการจ่ายเงินก็คืนเงินที่เหลือให้กรรมการตรวจรับเงิน  และกรรมการตรวจรับเงินตรวจสอบแล้วส่งต่อให้กรรมการเก็บรักษาเงินนำเงินเข้าเซฟ  แล้วไม่เกินวันศุกร์ของสัปดาห์นั้น  ทำเรื่องคืนเงินเข้าคลังเสนอไปตามขั้นตอน  สุดท้ายเมื่อนายกเซนต์หนังสือเรียบร้อยก็ส่งให้กรรมการรักษาเงินออกใบเสร็จและคืนเงินพร้อมเอกสารใบสำคัญรับเงิน  ก็ถือว่าจบกระบวนการ

ท่านอื่นๆ มีขั้นตอนกระบวนการอย่างไร  ท่านทำอย่างนี้มั้ย  ของท่านอาจจะดีกว่านี้  แบ่งปันมาได้ครับจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน…..

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments