การศึกในสามก๊กนอกจากศึกผาแดงแล้ว  ยังมีศึกสะพานเตียงปันเกี้ยวของเล่าปี่และโจโฉที่มีคนพูดถึงกันมาก  ก่อนอื่นขอเล่าถึงที่มาที่ไปก่อนว่า  ศึกสะพานเตียงปันเกี้ยวเกิดขึ้นหลังจากเล่าเปียวเจ้าเมืองเกงจิ๋วเสียชีวิต  โจโฉเตรียมยึดเมือง  ขงเบ้งจึงแนะนำให้เล่าปี่อพยพจากเมืองซินเอี๋ยตั้งใจจะไปยังเมืองกังแฮเพื่อป้องกันการรุกรานของโจโฉ

การอพยพของเล่าปีนั้น  นอกจากทหารซึ่งมีอยู่ไม่กี่พันคนแล้ว  ยังมีครอบครัวชาวบ้านที่ต้องเดินทางร่วมด้วย  จึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก  นอกจากนี้ครอบครัวของเล่าปี่เองก็พลัดหลงไปด้วย  ทำให้จูล่งซึ่งในตอนนั้นมีหน้าที่คอยดูแลครอบครัวของเล่าปี่  ตามหาครอบครัวของเล่าปี่ที่ประกอบไปด้วยเมียสองคนกับลูกอีกหนึ่งคน

เมื่อทหารที่มีความรับผิดชอบสูงอย่างจูล่งช่วยเหลือครอบครัวของเล่าปี่ออกมาได้  แม้จะได้แค่สองคืออาเต๊าผู้ลูก  และกำฮูหยินส่วนเมียอีกหนึ่งชิงฆ่าตัวตายเพื่อไม่ให้เป็นภาระ  เมื่อนำอาเต๊าไปให้เล่าปี่  พอเล่าปี่รับมาก็ทำเป็โกรธทิ้งลูกลงแล้วด่าว่าลูกว่าเป็นเพราะลูกคนนี้เลยทำให้จูล่งเสียทีแก่ข้าศึก  แต่จูล่งรับไว้ได้และคุกเข่าคำนับว่าอย่าโกรธลูกเลย

เป็นไงครับ  จิตวิทยาสูงส่ง  เพียงโยนลูกตัวเองให้จูล่งรับ  แล้วก็พูดบ่นไปก็ทำให้จูล่งมีความรู้สึกว่า  เล่าปี่เห็ตัวเองดีกว่าลูกแท้ๆ ของตนอีกแน่ะ  แม้บางครั้งเราจะเห็นความอ่อนแอของเล่าปี่บ้าง  แต่ใจนั้นสุดยอดเลย  เรื่องการสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้เป็นคนที่จิตใจดี  ดูดีกว่าคนอื่นที่ชอบใช้อิทธิพลของนั้น  เล่าปี่ทำได้ดีกว่าโจโฉ  แม้ว่าบางครั้งเราเองยังสงสัยอยู่ว่า  จริงแล้วเล่าปี่เป็นคนดีเหมือนภาพที่เราเห็นหรือไม่

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments