752

วานนี้ขณะที่พยายามจะกู้คืนสมาชิกเข้ากลุ่มกรรมการ  มีท่านหนึ่งถามคำถามมาทาง inbox ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจหรอกครับว่า  ท่านนี้เป็นสมาชิกชมรมฯ หรือไม่  แต่ถ้าถามมาอย่างนี้เดาไว้ก่อนว่า “เป็นสมาชิก” ละกัน

ปัญหาของท่านนี้คือ  ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผ่านทางธนาคารได้ย้ายออกนอกพื้นที่เมื่อ  4  เดือนที่แล้ว (ผมเดาเอาว่าเป็นเดือน มีนาคม ละกัน) ทางนักพัฒน์ท่านนี้เพิ่งทราบ  และจะทำการตัดสิทธิและเรียกเงินคืน  แต่นายกอยากให้จ่ายให้ผู้สูงอายุท่านนี้จนถึงเดือนตุลาคม  เพราะนายกหมดวาระไง  แล้วมีเลือกตั้งประมาณเดือนตุลา  ถามมาว่าจะทำไงเพราะนายกไม่ยอมฟัง

ต้องบอกว่านี่เป็นปัญหาของผมด้วยครับ  ถ้าท่านเป็นสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ปัญหานี้เป็นปัญหาของชมรมด้วย  ก็ท่านไม่ยอมไปอบรม  นายกว่ายังไง  ปลัดว่ายังไง  ท่านไม่สู้เพื่อให้ท่านได้ไปอบรม  ท่านว่ายังงั้นตามเขาไป  ทียังงี้จะสู้กับปลัดกับนายก

เมื่อผู้สูงอายุย้ายออกนอกพื้นที่ท่านในเดือนมีนาคม  2556 (ปีงบ 56) สิ่งที่ท่านต้องดำเนินการคือ  ท่านต้องแจ้งให้ผู้สูงอายุท่านนั้นไปลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพที่ อปท.แห่งใหม่ในเดือนพฤศจิกายน  2556 (ปีงบ 57) และแจ้งให้ อปท.แห่งใหม่นั้นทราบว่ามีผู้สูงอายุย้ายมาอยู่ในพื้นที่ของเขา  ซึ่งเขาจะได้ดำเนินการรับลงทะเบียนต่อไป

ท่านไม่ต้องกลัวนายกท่านจะว่าหรอกครับ  เพราะท่านต้องจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุท่านนี้ไปจนสิ้นสุดปีงบประมาณ  2557  ซึ่งก็คือเดือนกันยายน  2557  ถูกใจท่านนายกอยู่แล้ว

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments