เดิมทีเราเคยคุยกันว่า  การประชุมใหญ่ประจำปีของคณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) เราจะจัดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเป็นจังหวัดที่ชมรมฯเรามีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่นั่น  หลังจากที่จัดอบรมการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพเสร็จทั้งสี่ภาค

หลังจากครบทั้งสี่ภาคแล้วก็มีเหตุให้ต้องจัดอบรมขึ้นอีกสองรุ่น  และรุ่นสุดท้ายจัดที่กรุงเทพเลยตกลงกันว่า  คณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนฯ น่าจะเปลี่ยนสถานที่การประชุมจากพิษณุโลกมาเป็นกรุงเทพฯ  เพื่อความสะดวกด้วยว่ากรรมการหลายท่านเดินทางมาร่วมงานอบรมอยู่แล้ว

ในการประชุมคราวนี้จุดใหญ่ใจความคงเป็นการจัดทำ “คัมภีร์เบี้ยยังชีพ” นี่แหละครับ  คัมภีร์เบี้ยยังชีพที่สมาชิกหลายท่านถามมาเยอะเหมือนกันว่า  เมื่อไรจะเสร็จ  ได้แต่บอกว่าให้ใจเย็นๆ เถอะโยม

อีกเรื่องหนึ่งก็คือ  เรื่องการคัดเลือกกรรมการประจำภาค  ภาคอื่นๆ เขามีการเสนอชื่อกันเข้าไปหรือไม่ผมไม่ทราบแต่เห็นเขาถามกันอยู่  ส่วนภาคอีสานผมไม่ได้ถามในห้อง  แต่ถามแบบคุยกันส่วนตัวกับหลายๆ ท่าน  ได้รับการเสนอชื่อมาบ้างเหมือนกัน  แต่พอติดต่อพูดคุยกับท่านเหล่านั้นกลับได้รับการปฏิเสธ  เนื่องจากว่าหลายท่านกลัวว่าจะไม่สะดวกในการเดินทางไปนั่นมานี่บ่อยๆ

บางครั้งบางคราวผมน้อยใจเหมือนกันนะครับ  ผมเชื่อว่าเกือบทุกท่านที่ผมติดต่อชักชวนให้มาทำงานด้วยกันมีผู้ช่วย  ผมซะอีกที่ทำงานคนเดียวผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนไม่มี  เวลามีงานไปนั่นมานี่ต้องอดทนรับฟังคำบ่น  คำกระแนะกระแหน๋จากคนอื่นๆ ดีที่ท่านนายกท่านอนุญาติทำให้มีโอกาสได้ไปเปิดหูเปิดตารับฟังเรื่องราวดีๆ เพื่อนำกลับมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง

อาทิตย์หน้า  ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า  ในการประชุมใหญ่ประจำปีคณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) มีอะไรบ้าง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments