แม้ในห้องชมรมพัฒนาชุมชนฯ จะไม่ค่อยเห็นใครถามมานักในเรื่องนี้  แต่ทางข้อความถามกันมาเยอะมากครับว่า  คัมภีร์เบี้ยยังชีพเสร็จหรือยัง  บางคนบอกมาว่า  หาคัมภีร์เบี้ยยังชีพไม่เจอ  ต้องเข้าไปดูที่ไหน  และคำถามอื่นๆ อีกมาก

คนที่เคยเข้ารับการอบรม  การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพฯ  ที่ทางศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรุ่น  1  2  3  4  5  หรือ  6  ที่กำลังจะดำเนินการในวันที่  12-14  กรกฎาคม  2556  นี้  คงจะพอทราบว่า  ทางชมรมพัฒนาชุมชนฯ จะนำคำถามในการอบรมแต่ละรุ่น  มารวบรวมไว้พร้อมกับคำตอบ  และอ้างอิงระเบียบไว้ให้ด้วย

เราเรียกว่าเป็น คัมภีร์เบี้ยยังชีพ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพของบรรดานักพัฒนาชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ ท่าน  เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จครับ (ฮา)  คาดว่าหลังจากอบรมเบี้ยยังชีพ  รุ่นที่  6  เสร็จสิ้นคงมีคัมภีร์ยุทธเล่มนี้ออกมาให้บรรดาสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนฯ ได้ใช้กัน

ที่มันยังไม่เรียบร้อยเป็นเพราะ  คณะกรรมการผู้จัดทำต้องคุยกันก่อนว่า  จะทำออกมาในรูปแบบ  pdf  ธรรมดาหรือจะทำเป็น  e-book  แล้วบางคำถามมันไม่ชัดเจนทำให้ตอบแบบชัดๆ ไม่ได้  จะทำยังไงกับคำถามเหล่านี้  รวมถึงเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ครับ  โปรดอย่ารอคอย  แต่จงติดตามด้วยความระทึกในดวงหทัย

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments