735

ก่อนนี้ผม “หุดหิด” ทุกครั้ง  เมื่อประสานในเรื่องต่างๆ กับอำเภอ  ด้วยวัฒนธรรมในการทำงานระหว่างท้องถิ่นอย่าง อบต.(เทศบาลเขาก็มีวัฒนธรรมการทำงานของเขาอีกอย่างนะครับ) กับอำเภอมันต่างกัน  การประสานงานคราวนี้เลยทำใจไว้ด้วยว่า  เมื่อมันมีเค้าว่าจะไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจอยากให้มันเป็น  ก็คอยประคับประคองพยุงไว้อย่าให้ล้มแล้วกัน

ผมทำงานร่วมกับอำเภอมาหลายครั้ง  หลายหน  โดยเฉพาะงานแบบนี้  เรามักจะมีปัญหาในการสื่อสารกันเสมอ  เมื่อการสื่อสารไม่ได้ความ  อย่างอื่นมันจะไปได้เรื่องได้ไงล่ะครับ  คราวนี้เราจึงต่อสายทอระสับไปพูดคุยทำความเข้าใจกับทางอำเภอ  ซึ่งก็ได้ผลระดับหนึ่ง  แม้จะเพียงแค่ระดับหนึ่งแต่ผมและเพื่อนพ้องใน อบต.ทุกคนก็พอใจ

ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ทำให้งานนี้ออกมาอย่างที่มันควรจะเป็น

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments