เมื่อเดือนที่แล้ว  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งมายัง อปท. ทั่วประเทศ  ให้เลือกคน  2  คนเพื่อแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนระบบบุคลากร อปท.  ทำหน้าที่บันทึกและปรับปรุงข้อมูลบุคลากรผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน

คนที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนจะต้องศึกษาโปรแกรมลงทะเบียน  และจัดการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่  30  มิถุนายน นี้  ปัญหาที่นายทะเบียนหลายคนเจอคือ  ได้รหัสมาแล้วเข้าระบบไม่ได้  และหลายคนนึกว่าระบบยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน  เลยยังใจเย็นกันอยู่  ที่จริงแล้วเข้าใช้งานในระบบได้แล้วนะครับ  โดยให้ท่านเข้าไปที่  http://www.nhso.go.th

731

เมื่อเข้าไปได้แล้ว  จะเจอหน้าตาของระบบประมาณนี้ครับ  มีประชาสัมพันธ์  30  บาทยุคใหม่ด้วย  ให้เราคลิกเข้าไปที่  เข้าสู่หน้าหลัก

732

หลังจากนั้นระบบจะพาท่านไปยังหน้านี้ครับ  ให้ท่านคลิกเข้าไปที่  บริการออนไลน์  ตามที่ผมทำเครื่องหมายไว้ให้นั่นแหละครับ

733

หน้าต่อไป  ให้ท่านมองหา  งานทะเบียน  แล้วก็เลือกคลิกเข้าไปที่  ข้อ 13 โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระบบจะพาท่านเข้าไปยังหน้าที่ท่านต้องใส่  Username  และ  Password  ที่ท่านได้รับมาทางเมล์ที่ท่านส่งไปยังจังหวัดนั่นแหละครับ

ตอนต่อไปผมจะพาท่านเข้าใช้ระบบนะครับ  โปรดอย่ารอคอย  แต่จงติดตามด้วยความระทึกในหัวใจ…แหม  แหม

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments