เมื่อวันที่  14-16  มิถุนายน  2556  ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับ  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  ได้จัดอบรมให้กับนักพัฒนาชุมชนและผู้ที่ทำงานด้านการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ที่โรงแรมโฆษะ  ขอนแก่น

การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่  2  ในภาคอีสาน  แต่เป็นรุ่นที่  5  ของโครงการนี้  เนื่องจากมีผู้สนใจกันมากเลยต้องจัดขึ้นมาอีกรอบ  และก็เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาที่มักจะมีคำถาม  ข้อสงสัยจากผู้เข้ารับการอบรมมาถามกันประจำ  ทางชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ได้บันทึกคำถามไว้แล้ว  และกำลังดำเนินการจัดทำคัมภีร์เบี้ยยังชีพกันอยู่  คงจะเสร็จเร็วๆ นี้

หลังจากนี้ในเดือนกรกฎาคม  วันที่  12-14  คงได้เจอกันอีกในรุ่นพิเศษนี้  ที่กรุงเทพฯตามคำร้องขอของแฟนานุแฟนนักพัฒนาชุมชนสายภาคกลางครับ  สถานที่คงเป็นโรงแรมทีเคพาเลส  แจ้งวัฒนะครับ  ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  และในบทความชิ้นนี้ขอโชว์ภาพก่อนละกัน  ขอบคุณภาพประกอบจากเฟสบุ๊คของกรรมการชมรมฯทุกท่านครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments