712

เห็นข่าวของกระทรวงศึกษาเถียงกันกับชาวบ้านผู้ปกครองเรื่องยุบโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า  60  คนแล้วทำให้นึกถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่  อบต.มีแผนจะจัดสร้างสำหรับหมู่บ้านที่ยังไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในตอนนั้น  อบต.มีงบสร้างศูนย์เดียวแต่ความต้องการมี  3  หมู่บ้าน

แม้ว่าสำนักงานของ  อบต.จะอยู่ห่างจากอำเภอแค่  3  กิโลเมตร  แต่หมู่บ้านทั้งสามอยู่ห่างออกไปอีกติดเขตแดนอำเภอสร้างคอมเลยทีเดียว  ถามว่าก่อนหน้านี้ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เด็กเล็กในหมู่บ้านทั้งสามอยู่ที่ไหน  ตอบว่าบางส่วนอยู่กับผู้ปกครองรออายุถึงเกณฑ์เข้าอนุบาลในโรงเรียน  ซึ่งก็มีอยู่โรงเดียวเหมือนกัน  โดยตั้งอยู่ที่บ้านคำเจริญตรงกลางพอดี  ส่วนที่พ่อแม่ผู้ปกครองมีกำลังเขาก็นำไปส่งในเขต  อบต.บ้านยวด  ที่ติดกับบ้านดอนจันทร์

พอ  อบต.มีโครงการจะก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นในพื้นที่โซนนี้  ก็เกิดการถกเถียงกันของชาวบ้านผู้ปกครองที่นี่ว่าควรจะสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้ที่หมู่บ้านใด  บ้านดอนจันทร์ก็อยากจะได้ไว้ที่หมู่บ้านของตัวเอง  ให้เหตุผลว่าเพราะมีความพร้อมมากกว่าที่อื่น  อาคารไม่ต้องสร้างใหม่ก็ได้แค่ปรับปรุงอาคารสาธารณเก่าที่มีอยู่ก็เพียงพอแล้ว  และที่สำคัญเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มากกว่า  200  ครัวเรือน

แต่ถ้าทำอย่างนั้นบ้านโพนสวรรค์  ที่แม้จะมีจำนวนครัวเรือนน้อยกว่าจะไม่ยอมส่งลูกหลานไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่นั่น  ชาวบ้านยอมเดินทางไกลเข้าไปส่งลูกหลานในตัวอำเภอดีกว่าไปบ้านดอนจันทร์  ข้อเสนอของบ้านโพนสวรรค์คือ  ถ้าไม่ตั้งไว้ที่บ้านโพนสวรรค์เองก็ให้ตั้งที่บ้านคำเจริญที่อยู่ตรงกลางระหว่างโพนสวรรค์กับดอนจันทร์  ระยะทางเพียงข้างละสองโล  ขับรถมาส่งลูกหลานใช้เวลาไม่ถึงสิบนาที

บ้านคำเจริญ  หมู่บ้านขนาดเล็กที่มีจำนวนครัวเรือนไม่ถึงร้อยครัวเรือนยิ้มเลยครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments