711

ช่วงนี้ถ้าใครแวะเวียนเข้าไปที่ห้องชมรมพัฒนาชุมชน  หรือห้องชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ในเฟสบุ๊คคงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้น  นั่นก็คือ  แทม  แท  แล  แล่ม  แทม  แท่ม  แท่ม  แทม  แท้ม  การเปลี่ยนภาพบนหัวของห้องนั่นเอง (แล้วมันจะบอกทำไมของมันวะ)

เนื่องจากเรา คณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากสมาชิกชมรมฯ และจากที่ปรึกษาหลายๆ ท่านแนะนำว่า  ควรจะปิดกลุ่ม “ชมรมพัฒนาชุมชน” ซะ  เพื่อที่จะให้เหลือเพียงกลุ่มเดียวในเฟสบุ๊ค  แล้วคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นควรจะเป็นสมาชิกชมรมฯ ที่ได้จ่ายค่าบำรุงให้กับชมรมฯ แล้วเท่านั้น  และทำเป็นกลุ่มปิด

คณะกรรมการชมรมฯ ได้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเพื่อขอความเห็น  ก็ได้มติออกมาตามนั้นคือ  ควรจะมีกลุ่มเดียว  และเป็นคนที่จ่ายค่าบำรุงแล้วเท่านั้น  แล้วก็มอบให้ผู้ประสานงานแต่ละภาคนำสมาชิกในภาคของตัวเองเข้ากลุ่ม  แต่ปัญหาคือ  ผู้ประสานงานภาคไม่ได้เป็นเพื่อนกันกับสมาชิก  จึงต้องมีการประกาศกันออกมาเป็นระยะ

แม้จะมีการประกาศด้วยการโพสข้อความให้สมาชิกชมรมฯ ขอเป็นเพื่อนกับผู้ประสานงานภาคมาเป็นระยะๆ แต่ก็ไม่ได้ผลสักเท่าไรครับ  สมาชิกชมรมฯ เป็น  1000  คนเพิ่งดึงเข้ากลุ่มได้แค่  200  กว่าคนเท่านั้นเอง  เลยต้องเพิ่มผู้ดูแลห้องอีกเผื่อมีสมาชิกชมรมฯบางคนไม่ได้เป็นเพื่อนกับคนนี้  ยังมีคนนั้นเป็นเพื่อนสามารถดึงเข้ากลุ่มได้

ประกาศ ตรงนี้เลยละกันครับ  สมาชิกชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับผม  @เหน่ง  พอชอ  และผู้ประสานงานภาคท่านอื่นๆ ตามภาพประกอบด้านบน  ขอเป็นเพื่อนเข้ามาครับ  เพื่อที่เราจะได้นำท่านไปเข้ากลุ่มปิดลับของชมรมฯต่อไป  และอย่าลืมแจ้งชื่อ  สังกัด  หมายเลขสมาชิก  มาด้วยนะครับ  อีกช่องทางหนึ่ง  ท่านสามารถเข้าไปลงชื่อไว้ได้ที่เว็บ คนพอชอ ครับ  ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments