เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ข่าวสดออนไลน์ได้นำรายงานของวุฒิสภาวิเคราะห์จุดอ่อนของคนไทยซึ่งมีด้วยกัน 10 ข้อมาลงไว้ ผมเห็นว่าน่าสนใจเลยขออนุญาตินำมาเล่าให้ฟังต่อเพื่อคิดวิเคราะห์ว่า มันใช่มั้ย

ข้อ 1 คนไทยรู้จักหน้าที่ตัวเองต่ำมาก โดยเฉพาะหน้าที่ต่อสังคม เลยเกิดเป็นธุรกิจการเมืองให้เราได้เห็น ท้องถิ่นเองก็ใช่ย่อย นายกก็มีรับเหมาของตัวเอง ปลัดก็มีรับเหมาของตัวเอง หัวหน้าส่วนอื่นๆ ก็มีรับเหมาของตัวเอง ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวคุยกันไม่ได้วงแตก

ข้อ 2 การศึกษาไม่ทันสมัย พูดได้แค่ภาษาตัวเอง ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก ที่ไม่กล้าเพราะอะไรล่ะ มันก็วนมาที่เดิมอีก คนมีเงินเขาจึงส่งลูกไปเรียนเมืองนอกไง

ข้อ 3 คนไทยกว่า 70 % ทำงานแบบไร้อนาคต ทำแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ หาคนที่วางแผนทำงานเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอนยากมาก ดูง่ายๆ เรื่องการทำแผนในท้องถิ่น

ข้อ 4 ไม่จริงจังในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำด้วยความเกรงใจ ผักชีหมดเป็นเข่ง

ข้อ 5 การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่ ประชากร 70 % อยู่ห่างไกล ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองและชุมชน กระจายอำนาจเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไร ตอนนี้อยู่ตรงไหน คนท้องถิ่นรู้ดีที่สุด

ข้อ 6 การบังคับใช้กฏหมายไม่เข้มแข็ง มีหลายมาตรฐาน ตามที่เราเห็นในคลิปตำรวจนั่นแหละ

ข้อ 7 สังคมไทยเป็นสังคมที่อิจฉาตาร้อน ยกย่องคนมีเงิน ดีแต่พูดว่าคนอื่น แต่ตัวเองก็เป็นอย่างนั้น

ข้อ 8 เอ็จีโอค้านลูกเดียว บางทีมันทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนาก็เพราะไอ้การค้านแบบหัวชนฝานี่แหละ มันคุยกันด้วยเหตุผลไม่เป็นหรือไงไม่รู้

ข้อ 9 ประเทศไทยยังไม่พร้อมในเวทีโลก ขาดการทำงานแบบเป็นทีม ดูกีฬาเป็นตัวอย่าง

ข้อ 10 คนไทยเลี้ยงลูกไม่เป็น เด็กไทยขาดความอดทน ไม่เข้มแข็ง เราเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินไม่สอนให้ลูกช่วยตัวเอง ไม่สอนให้สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

อ่านแล้วลองตรองดูว่ามันใช่หรือไม่ ผมชอบข้อสุดท้ายที่สุดครับ ตรงจริงๆ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments