ตะกี้ท่านประธานชัช  ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) แจ้งและถามมาว่า  ผมเดินทางเมื่อไรและนัดเจอกันเย็นนี้  ผมได้แต่อึกอัก  เพื่อนๆ ที่อำเภอเดียวกันก็โทรถามมาว่า  เดินทางเมื่อไร  กี่โมง  และจะพักที่ไหน

เรื่องที่พักผมไม่ได้อะไรกับมันมาก  ผมว่าขอนแก่นที่พักเยอะครับ  รับได้แค่  200 – 300  คนแค่นี้  เพื่อนๆ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่พัก  ของผมรู้สึกประธานจะจองไว้ให้ที่เจริญธานีครับ  ส่วนเรื่องการเดินทางผมเอารถไปเอง  คงออกพรุ่งนี้ตีห้าเพื่อให้ไปถึงที่โรงแรมเจ็ดโมง  จนเพื่อนๆ ที่อำเภอเดียวกันถอนตัวหมดแล้ว (ฮา)

ขณะที่เขียนนี่เกือบเที่ยงของวันที่  2  พฤษภา  เช็คค่าที่พักและค่าเดินทางผมยังไม่ได้เลย  นายกยังไม่เชนให้  เห็นใจครับเพิ่งกลับมาจากพาแม่บ้าน  อสม.  กลุ่มสตรี  ไปศึกษาดูงาน  มาถึงเมื่อตีสี่นี่เอง  ผมก็ไปด้วยกลับมาพร้อมกัน  เย็นนี้เลยขอนอนที่บ้านก่อนละกันนะ  พรุ่งนี้ถึงจะนอนที่ขอนแก่นสักหนึ่งคืน  แล้วจะเทียวไปกลับเพื่อดูแลคนรับปริญญา

แล้วเจอกันครับ  ในการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หัวข้อ ปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments