หลังจากที่ไปคุยงานกับโรงพิมพ์เสร็จประมาณสี่โมงเย็น  ผมเปิดเฟสเจอข้อความของ  ดร.ศรายุทธ  แสนมี  ผอ.สำนักฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ม.ศิลปากร  ส่งข่าวมาบอกว่า  กรมส่งเสริมฯ ลงหนังสือในเว็บเรียกตัวผู้เข้าอบรม  หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน  รุ่นที่  1  เล่นเอาผมงง  และอึ้ง  ได้แต่คิดในใจว่า  “ผอ.โดนอีกแล้ว”

เดือนที่แล้วไปอบรมพัฒนาความรู้เรื่องการจัดสวัสดิการของ อปท. ที่อะเครียติค  เจอกับอาจารย์ตั้ม  และอาจารย์ปีเตอร์  ยังได้คุยกันเรื่อง  สพบ. จะให้ศิลปากรนำผู้เข้าอบรมในหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชนแบบมืออาชีพ” เข้าไปใช้สถานที่ฝึกอบรมของ สพบ. เรายังได้คุยกันว่า  น่าจะเป็นรุ่นที่  7  ที่จะได้เข้าไปที่กรมฯ

แต่วันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับ  ล่าสุด  ดร.ศรายุทธ  แสนมี  ได้โพสเฟสบุ๊คในห้องชมรมพัฒนาชุมชน  ชี้แจงเรื่องนี้ว่า

ขอใช้พื้นที่ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องอบรมฯนักพัฒนาชุมชนครับ  เรื่องเดิมคือ  ผมและคณะกรรมการ  ประกอบด้วยกรมส่งเสริมฯ  มหาวิทยาลัย  และผู้เชี่ยวชาญ  ได้เขียนหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน  อบรม  26  วัน  และมหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย(MOU)  และดำเนินการอบรมมาแล้วทั้งหมด  45  รุ่น  จำนวน  4853  คน ทั่วประเทศ (ปี 2548 – 2554) หลังจากนั้นได้ทำการวิจัยหลักสูตร  และเฉพาะตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน…เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับงานที่ทำจริง..จึงได้ปรับหลักสูตรใหม่เดิมใช้ขื่อว่าหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน บริบท : พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชนแบบมืออาชีพ อบรม 19 วัน (โดยแนบงานวิจัยไปทั้งสามเล่ม) ซึ่งทาง ผอ.สถาบันฯสมัยนั้น ให้เปลี่ยนและปรับใหม่เหลือ 12 วัน โดยอ้างว่า อบรม 19 วันนานไป ภารกิจมีมาก เสียเวลาทำงานหมด..ดังนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็น 12 วัน ใช้ชื่อว่าพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชนแบบมืออาชีพ และได้ดำเนินการมาแล้ว 5 รุ่น …ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงทุกประการ…โดยศิลปากรดำเนินการตามข้อตกลงที่ทำไว้ แต่วันนี้กลับมีหนังสือเรียกตัวอบรมนักพัฒฯจากสถาบันฯไปยังท้องถิ่น(แนบรายชื่อที่เคยอบรมแล้วไปด้วย) โดยอบรมฯ 19 วัน ทำให้เกิดความสงสัยว่า เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น โดยไม่มีการแจ้งหรือบอกกล่าวว่าเพราะเหตุใด…ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นบอกว่า19วันนานไป เราก็ทำตามทุกอย่าง..นี่คือสิ่งที่เราไม่เข้าใจว่า ทำเพื่ออะไร แล้ว MOU เขาเขียนไว้ทำไม.. นี่แหละจริยธรรม และคุณธรรมทางการบริหารครับ..จะทำอะไรต้องบอกกล่าวให้รู้เรื่องมันเป็นมรรยาทในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร.. ก่อนสงกรานต์ก็ได้พูดคุยกันรู้เรื่องและจบไปแล้ว..พอหลังสงกรานต์กลับมีหนังสือฉบับนี้ออกมาให้เกิดการสับสนไปหมด..จึงชี้แจงให้พี่น้องนักพัฒฯได้รับทราบครับ …และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 6 ยังดำเนินการเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับ..(ตามแผนที่วางไว้)

 

ก่อนหน้าที่ ผอ. จะมาโพส  ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ได้โทรไปสองถามที่กรมส่งเสริมฯ ว่าหลักสูตรเหมือนกับศิลปากรมั้ย  เขา (กรม) บอกว่า  ไม่เหมือน  ถามต่อว่า  จะนำหลักสูตรลงเว็บเมื่อไร  ตอบว่า  ไม่ทราบ  พี่น้องนักพัฒน์ใช้วิจารณญาณกันเองนะครับ  มึน จุง เบย

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments