628

วานนี้คุณ @Nakharin  Klinson นำหนังสือแนวทางแล้วก็หลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไปโพสให้ดูชมในห้อง  ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  และมีคนมาแสดงความคิดเห็นกันบ้างพอสมควร

หลักๆ แล้วคือเป็นหนังสือชุบตัวของ จปฐ. นั่นเองครับ  ในหนังสือบอกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐาน  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแบบสอบถามที่เขาส่งมาเป็นตัวอย่างมันก็คือ จปฐ.ดีๆ นี่เอง

ผมเชื่อว่าปีงบประมาณหน้า  2557  หลาย อปท. คงตั้งงบประมาณในการจัดเก็บ  และบันทึกไว้แน่นอน  จะมากจะน้อยว่ากันอีกที  คนที่สบายที่สุดคือ  พัฒนากรอำเภอครับ  แถมบางคนจะกลับมาเยาะเย้ยคนท้องถิ่นอีกว่า  เห็นมั้ย  สุดท้ายก็ยอมกรู

แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะทำเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ  เหมือนเดิมคือ  เห็นนักพัฒน์ อปท.เหมือนลูกน้อง  สั่งปุ๊บต้องได้ปั๊บ  ประเภทว่าให้เวลาบันทึกข้อมูลอาทิตย์เดียว  จัดเก็บอาทิตย์เดียว  ข้อมูลจริงกรูไม่เอา  เมิงเอากลับไปแก้ไขมา  เอาแบบต้องผ่านเกณฑ์นะ  ไม่งั้นกรูไม่ได้สองขั้น  เขาจะทำอย่างนี้มั้ยนะ…รอดู

ไม่รู้ว่าผมฝันเกินไปหรือเปล่า  ผมอยากเห็นความร่วมมือกันของสองหน่วยงานราชการอย่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ  ย้ำว่าความร่วมมือนะครับ  ให้เกียรติเราให้สมกับที่เราก็เป็นข้าราชการเหมือนกันกับท่าน  แม้เราจะรับราชการมาไม่นานเราก็อยากได้รับเกียรตินั้น  ผมเข้าใจว่าที่คนท้องถิ่น “เฮ” เมื่อกรมส่งเสริมฯ แจ้งว่า จปฐ.ไม่ใช่หน้าที่ของท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเบื่อที่จะทำงานกับพัฒนากรอำเภอที่มีแต่ “สั่ง”

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments