Camera 360

เทศกาลสงกรานต์อย่างนี้  หลายจังหวัดมีการจัดงานต้อนรับเทศกาลสงกรานต์  รวมทั้งจังหวัดอุดรธานีที่มีงาน “เทศกาลสงกรานต์นานาชาติอุดรธานี” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  12 -14  เมษายน  2556  ที่บริเวณทุ่งศรีเมือง  และหนองประจักษ์

ในช่วบบ่ายๆ ของวันศุกร์ที่  12  เมษายน  ที่บริเวณทุ่งศรีเมือง  จะมีการประกวดสารพัดประกวดครับ  อย่างการประกวดการก่อกองทราย การแสดงและการประกวดอาหารนานาชาติ  การประกวดหนูน้อยสงกรานต์  การประกวดเทพีสงกรานต์

Camera 360ือง

ส่วนในวันเสาร์ที่  13  เมษายน  ตอนเช้าบริเวณศาลหลักเมืองจะมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุดรเคารพนับถือ  ซึ่งก็คือ  พระพุทธโพธิ์ทอง  ศาลหลักเมือง  และท้าวเวสสุวัณ  ผมเคยเขียนถึงแล้ว  อ่านได้ที่นี่  พิธีทำบุญตักบาตร  พิธีสรงน้ำพระ  ส่วนตอนเย็นจะเป็นพิธีเปิดแล้วก็รดน้ำขอพรข้าราชการผู้ใหญ่  รวมถึงการแสดงจากโรงเรียนต่างๆ

ในวันอาทิตย์ที่  14  จะเป็นการไปสรงน้ำพระ  9  วัดครับ  มีวัดมัชฌิมาวาส  วัดป่าโนนนิเวศน์  วัดบ้านเดื่อ  วัดบ้านเหล่า  วัดจีน  วัดโพธิวราราม  วัดทิพบ้านดอนอุดม  วัดทิพบ้านจิก  วัดโพธิสมภรณ์  ท่านที่มาเที่ยวที่อุดรสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments