nengnengneng.net

อบรมเบี้ยยังชีพ รุ่นที่ 2 ขอนแก่น ปิดรับสมัครแล้วครับ

621

โครงการศิลปากรสัญจร  หลักสูตร “การบริหารจัดการ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  ที่จะจัดขึ้น  4  รุ่น  4  ภาคนั้น  ตอนนี้รุ่นที่  2  ที่จัดที่โรงแรมเจริญธานี  ขอนแก่น  ยอดผู้สมัคร  300  คนแล้วครับ  เรียกว่ามากที่สุดของทุกรุ่น  ทางโครงการฯ ได้ปิดรับสมัครแล้วนะครับ

เพื่อนนักพัฒน์ท่านไหนที่สมัครมาอบรมในรุ่นที่  2  ให้ท่านยืนยันว่ามาอบรมแน่นอนด้วยการโอนเงินค่าลงทะเบียนมาด่วนนะครับ  ค่าลงทะเบียนท่านละ  3,500  บาท  ไม่รวมค่าที่พัก  อาหารเย็น  และค่าเดินทางนะครับ

ที่ทางโครงการฯ ให้ท่านยืนยันการอบรมด้วยการโอนเงินค่าลงทะเบียนมานั้นก็เพราะว่าเคยมีที่สมัครอบรมมาแล้วพอถึงวันอบรมไม่มา  มีบางเคสโทรมายืนยันว่าจะมาแน่นอน  ขอจ่ายค่าลงทะเบียนหน้างาน  โครงการฯ ก็ลงชื่อไว้ให้  จองอาหาร  อาหารว่างไว้ให้ด้วย  แต่พอถึงวันอบรมไม่มา  มันไม่ใช่แค่เสียความรู้สึกเท่านั้นนะครับ  อย่างอื่นมันเสียไปด้วย  ไม่เชื่อท่านถาม  ดร.ศรายุทธ  ผอ.สำนักฝึกอบรมได้ครับ

รายละเอียดการชำระเงินตามภาพประกอบครับ  และรุ่นอื่นๆ ยังรับได้อยู่นะครับ  แล้วเจอกัน

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: พัฒนาชุมชน

โจ๊ก จั๊บ เส้น เมืองขอนแก่น » « โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแก่น สถานที่ฝึกอบรมเบี้ยยังชีพ รุ่นที่ 2

1 Comment

  1. เสียดายจังไม่ทัน

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE