608

ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร   ร่วมกับชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) จัดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ โดยรุ่นแรกกำหนดจัดที่พัทยาปลายเดือนเมษายนนี้

อย่างที่เพื่อนพ้องน้องพี่นักพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทราบดีว่า  ในการอบรมคราวนี้ค่าลงทะเบียน  3,500  บาทไม่รวมค่าที่พักที่เราเบิกแบบเหมาจ่ายได้  800  บาทต่อคืน  นักพัฒน์ที่ไปอบรมจะต้องหาที่พักให้ได้ไม่เกินราคาที่เราเบิกได้  ส่วนมากก็อยากจะพักห้องละไม่กี่ร้อยแล้วได้เตียงนุ่มๆ สะอาดละครับ  ผมก็เลยจะหาข้อมูลมาให้เพื่อนนักพัฒน์ได้ทราบ  โดนจะเน้นที่ขอนแก่นนะครับ  ส่วนจังหวัดอื่นๆ ต้องรอข้อมูลจากเจ้าของพื้นที่นั้นๆ

รุ่นแรกที่จะจัดที่พัทยาคงไม่ต้องแนะนำอะไรมาก  เพราะพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว  ที่พักมีตั้งแต่ราคา  99  จนถึงแสนครับ  ผมคงเริ่มแนะนำตั้งแต่รุ่นที่  2  ที่จัดที่ขอนแก่น  โดยเน้นที่พักหลักร้อยที่ราคาห้องพักเตียงคู่ไม่เกิน  800  บาท  ตอนนี้กำลังรอข้อมูลจากเจ้าของพื้นที่อยู่ครับ  เมื่อข้อมูลมาแล้วจะทยอยนำมาแนะนำให้ทราบกัน

ส่วนจังหวัดอื่นๆ อย่างเชียงใหม่  และสงขลา  เจ้าของพื้นที่แนะนำมาได้ครับ  โดยส่งมาที่  peeneng@gmail.com  จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนนักพัฒน์และผู้ที่จะเข้าร่วมอบรมในโครงการสัญจรนี้  ขอบคุณครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments