มีข่าวสั้น  สั้น  จากศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร  ศิลปากร  และชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) แจ้งสถานที่ฝึกอบรม  โครงการศิลปากรสัญจร  หลักสูตร  การบริหารจัดการ  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  เบี้ยผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้

รุ่นที่  1  วันที่  26  27  28  เมษายน  ที่  อะเดรียติคพาเลส  บางละมุง  พัทยา

รุ่นที่  2  วันที่  3  4  5  พฤษภาคม  ที่  โรงแรมเจริญธานี  ขอนแก่น

รุ่นที่  3  วันที่  17  18  19  พฤษภาคม  ที่  โรงแรมโลตัส  ปางสวนแก้ว  เชียงใหม่

รุ่นที่  4  วันที่  31  พฤษภา  1  2  มิถุนา  ที่  โรงแรมหรรษาเจบี  หาดใหญ่  สงขลา

เบื้องต้น  สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments