หลังจากที่จัดครั้งแรก (ครั้งแรกนะครับ ไม่ใช่ครั้งที่ 1…ฮา) ไปที่พิษณุโลก  ได้มีการทำโพลสอบถามกันว่า  รอบอีสานจะจัดที่จังหวัดไหนดี  ซึ่งขอนแก่นชนะขาดลอยครับ

โครงการศิลปากรสัญจรหลักสูตร  พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักพัฒนาชุมชน  เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  นักสังคมสงเคราะห์  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บริบท : เตรียมความพร้อมสู่สังคมยุคดิจิตอล IT เพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ปี 2558 (Society for  the  AEC  IT  2558)  โดย  ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับ  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) คลอดกำหนดการออกมาแล้วดังนี้

รุ่นที่  1  วันที่  19 – 21  เมษายน  2556  ที่  จังหวัดขอนแก่น

รุ่นที่  2  วันที่  24 – 26  พฤษภาคม  2556  ที่  โรงแรมเคียงทะเลรีสอร์ท  หาดแม่รำพึง  ระยอง

รุ่นที่  3  วันที่  7 – 9  มิถุนายน  2556  ที่  จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่  4  วันที่  14 – 16  มิถุนายน  2556  ที่  หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

รุ่นที่  5  วันที่  12 – 14  กรกฎาคม  2556  ที่  จังหวัดเพชรบุรี

เช็ควันเวลาให้ดีนะครับ  มันจะติดกันกับโครงการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพในบางรุ่น  บางจังหวัด  แล้วหลายคนอาจจะได้ไปแค่โครงการเดียว  และไม่ต้องรอหนังสือนะครับ  สมัครกันได้เลยตอนนี้

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments