สภาพบ้านคนจนที่เหน่งไปเจอมา

สภาพบ้านคนจนที่เหน่งไปเจอมา

ดร.ศรายุทธ  แสนมี  ผอ.สำนักฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร  โพสหนังสือที่ สตง.ท้วงติงเรื่องที่ท้องถิ่นทำโครงการบ้านท้องถิ่นไทย  เทอดไท้องค์ราชัน  80  พรรษา  ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี  50  โน้น  และตอนนี้หลายท้องถิ่นยกเลิกโครงการนี้ไปแล้ว  ผมอยากพูดถึงประเด็นที่  สตง.  เขาท้วงมาเรื่องการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือ

เมื่อก่อนผมเคยเป็นกรรมการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือเพื่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้  มันเป็นการลำบากมากกว่าจะหาคนที่สมควรจะได้  กรรมการต้องมาถกเถียงกันต่ออีกหลายครั้ง  ส่วนมากที่เราเจอคือ  คนจนเหล่านั้นไม่ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน  ซึ่งกรรมการกลุ่มที่เห็นสมควรจะให้ความช่วยเหลือมองว่า  ก็เขาจน  เขาถึงต้องดิ้นรนรับจ้างไปเรื่อย   จะให้เขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจะให้เขาเอาอะไรกิน  ที่ทำกินก็ไม่มี  ยังดีที่เหลือที่พอจะได้ทำบ้าน

อีกกลุ่มหนึ่งมองว่า  ถึงเขาจะจนแต่เขาไม่ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน  ถ้าสร้างบ้านให้แล้วชาวบ้านคนอื่นจะว่าได้  จะตอบคำถามชาวบ้านคนอื่นว่ายังไงว่าสร้างให้ใครอยู่  แต่พอไปค้นหาคนอื่นในหมู่บ้าน  เราพบว่าจนแต่ยังไม่มาก  คือเขาจนแต่เขาก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามสมควร  พอเราจะช่วยคนแบบนี้  ก็มีปัญหาตามมาอีกเรื่องมีรายได้ไม่ตกเกณฑ์ จปฐ.

ปีที่แล้วมีเคสที่เราสร้างบ้านให้บนที่ดินของตัวเองเมื่อนานมาแล้ว  ครอบครัวนั้นมี  พ่อ  และลูกสาวสองคน  คนโตพิการประเภทสาม  แม่หนีปัญหาความยากจนไปตั้งแต่ลูกยังแบเบาะ  สองปีที่แล้วพ่อมาเสียชีวิตลง  ลูกทั้งสอง  คนโต  13  ปี  คนรอง  10  ปี  เกิดความกลัว  เพราะบ้านที่เราสร้างให้อยู่ที่นาห่างจากหมู่บ้าน  เลยมาอาศัยอยู่กับญาติห่างๆ ที่เป็นคนหนุ่มโสด  ชาวบ้านเลยกลัวว่าจะมีข่าวออกมา  ถึงจะพิการก็เถอะ  คนเรามันเอาแน่เอานอนไม่ได้  เลยมาขอให้ อบต.สร้างบ้านให้อีกหลัง

ชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านอื่นเขาจะยอมเหรอครับ  เขาบอกว่าคนในหมู่บ้านเขาที่เดือดร้อนก็มี  และก็รอรับความช่วยเหลืออยู่เหมือนกัน  เงินมันน้อย  จนใจผู้สิแบ่ง  จริงๆ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments