วานนี้ผมนัดกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นฯ ประชุมกันเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอเข้ามามาก  มากจริงๆ ครับ  เกินงบที่เรามีไปแสนกว่าบาท

บรรยากาศในห้องประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ  เจ้าของโครงการเข้ามาชี้แจงก็เข้าใจเมื่อกรรมการท่านขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข  หรือแม้กระทั่งลดงบประมาณลงมา

ในมุมมองของผม  เมื่อดูโครงการแล้ว  บางโครงการไม่น่าให้จริงๆ นะครับ  ประชุมเมื่อวานนี้ผมนึกถึงและเข้าใจกรรมการของพัฒนาสังคมที่เขาพิจารณาโครงการที่เราส่งเข้าไปขอเงินว่าทำไมถึงไม่ได้รับการอนุมัติ  อย่างที่เค้าว่าไว้ว่า  เมื่อดูวิธีการดำเนินงานก็จะรู้ได้ทันทีว่า  โครงการไหนควรให้  หรือโครงการไหนควรตัด

อย่างบางโรงเรียนเขียนโครงการมาห้าหมื่น  แต่บอกไม่ชัดว่าจะทำอะไร  พอไปดูงบประมาณว่าเอาไปทำอะไรบ้าง  ก็ไม่เห็นว่าเอาไปใช้ทำอะไร  บอกแต่ว่าใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น…  แล้วใครจะเอาเงินไปให้ใช้เล่นล่ะครับ

สรุปแล้ว  คนที่เคาะเป็นปลัดในฐานะเลขาครับ  ว่าควรจะตัดอันไหนให้เลือเท่าไร  โดยที่ไม่มีใครโต้แย้ง  แล้วอย่างนี้จะติดหรือเปล่าเนี่ย  งานหน้าพอมีคนค้าน…มีโกรธ (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments