599

ผมจะมาชวนเพื่อนนักพัฒน์ไปอบรม หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทคนิคการจัดประชุมประชาคมแบบประชาชนมีส่วนร่วม” ของมหาวิทยาลัยศิลปากรครับ  นอกจากนักพัฒนาชุมชนแล้ว  นายก  ปลัด  รองปลัด  หัวหน้าสำนัก  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์  และตำแหน่งอื่นๆ ก็สามารถมาอบรมได้เหมือนกันครับ

หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทคนิคการจัดประชุมประชาคมแบบประชาชนมีส่วนร่วม ที่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นเป็นการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ  เทคนิคการจัดทำแผนแม่บทชุมชนโดยประชาชนในชุมชน  การเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดทำแผนแม่บทชุมชน  การเป็นผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  และรวมถึงเทคนิคการพูดสำหรับวิทยากรกระบวนการ

ผมเคยไปอบรมหลักสูตร วิทยากรกระบวนการ ต้องบอกว่าสนุกมากครับ  แต่หลักสูตรนี้จะมีเทคนิคการจัดประชุม  เทคนิคการจัดทำแผนชุมชน  และอื่นๆ อีกเพียบ  ใครที่ยังไม่เคยไปอบรม  หรือเคยไปแล้วก็อยากให้ไปอีกครับ  เพราะเทคนิคต่างๆ มีออกมาใหม่เสมอ  ที่ผมชอบและอยากไปเอามาใช้คือ  เกมส์ที่ใช้ในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นั่นแหละครับ  ไปทีไรได้นำกลับมาใช้ทุกที

รุ่นที่  2  จัดอบรมวันที่  22  ถึง  26  เมษายน นี้  ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่ครับ

ภาพประกอบจาก  www.thailocalsu.com

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments