เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับแจ้งว่าจะมีการอบรมในเรื่องเบี้ยยังชีพในเดือนมีนาคม  จัดเป็นรุ่นจำนวน  4  รุ่นที่โรงแรมเดิม  ไม่นานหลังจากได้รับข่าวก็มีหนังสือตามออกมาทางหน้าเว็บกรมส่งเสริมฯ  นึกว่าจะเป็นเครือข่ายเหมือนเดิมกลับไม่ใช่  ที่ทำเอาไม่มีความหวังว่าจะได้ไปเลยคือ  หนังสือแจ้งให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นคนคัดเลือก  อุดรได้โควต้ามา  16  ราย

สิบหกรายที่จะได้ไปอบรมเพื่อพัฒนาด้านองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  2556  นั้นคงไม่ใช่อำเภอละคนแน่นอน  ตอนนี้เดาไม่ออกบอกไม่ถูกว่าใครจะเป็นคนที่ถูกเลือก  แต่ที่เคยเป็นมาคือ  เทศบาลมักจะถูกเลือกก่อน  อบต.ครับ  โดยเฉพาะเทศบาลที่อยู่ในเขตเมือง

ตอนนี้คนที่อยากไปกำลังรอลุ้นอยู่ว่าจะถูกเลือกให้ไปอบรมมั้ย  ถ้าไม่ได้ไปก็ลุ้นต่อว่าจะมีหนังสือตามมาอีกมั้ยว่า  ไปได้แต่ค่าอาหารค่ากาแฟจ่ายเองเหมือนกับที่กรมส่งเสริมฯ เคยจัดอบรมเครือข่ายงานคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  และคนพิการ

ไม่ว่าจะเป็นใครไปเป็นตัวแทนของจังหวัดอุดร  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อกลับมาแล้วจะมีเอกสาร  ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ทางโครงการแจกให้  หรือเอกสารที่สรุปเนื้อหาที่ไปอบรมขึ้นมาเอง  มาให้เพื่อนนักพัฒน์ที่ไม่ได้ไป  ขอบคุณครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments