595

หายไปหนึ่งวันครับ  เนื่องจากการเพลียจากการออกไปจ่ายเบี้ยยังชีพที่เพื่อนนักพัฒน์หลายคนมองว่า  ตัวเองมีหน้าที่จ่ายเบี้ยเท่านั้น  สังเกตุได้จากคำถามข้อสงสัยต่างๆ นาๆ ในห้องชมรมพัฒนาชุมชนไม่มีเรื่องอื่นเลยนอกจากการจ่ายเบี้ยยังชีพ

และคาดว่าผู้จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้คงจะโดนบ่น  โดนว่าไปตามๆ กันเรื่องที่ให้จังหวัดเป็นคนเลือกท้องถิ่นเข้าอบรมจังหวัดละสิบกว่าคน  คนที่ได้รับเลือกคงเป็นประเภทอยู่ใกล้จังหวัดแน่นอน  คนที่อยู่ไกลหมดสิทธิครับงานนี้  ยิ่งประเภทเน็ตเข้าไม่ถึงโทรติดต่อไม่ได้นี่…ไม่ต้องถามหา

เอาละ…มาว่าเรื่องกระบวนการจัดทำแผนชุมชน  วันที่สองของเราต่อ

วันที่สองของการประชุมจัดทำแผนชุมชน  เริ่มที่ลงทะเบียนเหมือนเคยครับ  หลังจากนั้นเป็นการทบทวนผลของการประชุมในวันที่หนึ่ง  โดยเฉพาะประเด็นภาพวาดของอนาคต  วิทยากรจะสรุปวิสัยทัศน์ร่วมออกมาว่าชาวบ้านต้องการอะไรบ้างในอนาคตอันไมาไกลจากนี้  เพื่อให้ชาวบ้านได้ปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่อาจจะหลงลืมไปบ้าง  แล้วให้แต่ละคนเขียนแนวทาง  กิจกรรม  ในลักษณะของโครงการออกมาตามที่วาดไว้

เมื่อมีคนหลายคนเขียนออกมา  แน่นอนว่ามันต้องมีซ้ำซ้อนกันอยู่แล้ว  เราก็มาจัดให้มันเป็นหมวดหมู่  อะไรอันไหนที่มันเหมือนกันก็รวมกันซะ  อันไหนมีความจำเป็นเร่งด่วนก็นำขึ้นมาจัดลำดับความสำคัญว่าอันไหนควรทำก่อน  อันไหนทำทีหลังได้  คุยกันในที่ประชุมให้เรียบร้อยว่าอันไหนทำเองได้  อันไหนให้  อบต.ทำ  อันไหนส่งเข้าไปขอ  อบจ.ก็จัดการไป

เมื่อได้กิจกรรมหรือโครงการที่แบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ว่าอันไหนหมู่บ้านทำเอง  อันไหน อบต.ทำ  อันไหนหน่วยงานอื่นทำก็นำไปนำแผนปฏิบัติการ  โดยการตอบคำถามว่า  จะทำอะไร  ทำแล้วได้อะไร  ทำอย่างไร  ใช้ทรัยากรอะไรบ้าง  ทำที่ไหน  เมื่อไร  ใครจะช่วยทำ  ใครเป็นผู้ทำผู้ประสาน  หลังจากที่ตอบคำถามได้ครับมันจะออกมาเป็นรูปโครงการตั้งแต่หลักการและเหตุผลเลยล่ะครับ

จากนั้นก็นำแผนนั้นไปนำเสนอในที่ประชุม  เพื่อปรับปรุงแก้ไขจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม  และนำเนอต่อ อบต.ต่อไป

ในทางปฏิบัติจริงๆ น้อยแห่งที่จะทำสองวัน  ส่วนมากจะดำเนินการในวันเดียว  โดยครึ่งวันแรกวาดรูปเรียบร้อย  ครึ่งวันหลังได้โครงการออกมา  ยังไงก็ลองนำไปปรับใช้ดูครับ  หวังว่าคงมีประโยชน์กับบางคนครับ  เข้ามาบอกกล่าวกันได้ไม่ว่าจะในนี้  หรือเฟสบุ๊ค

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments