ในกระบวนการแผนชุมชน  ตอนที่  1  ผมจบลงตรงที่การวาดภาพครับ  ซึ่งการวาดภาพหมู่บ้านในอดีตมันทำให้เราเข้าใจปัจจุบันมากขึ้น  เป็นการทบทวนเหตุการณ์  เป็นการทบทวนสถานการณ์ที่ผ่านมาที่จะช่วยให้คนในหมู่บ้านมองเห็นภาพในปัจจุบันรวมถึงภาพในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องครับ

594

ภาพในสถานการณ์ปัจจุบันที่วิทยากรกระบวนการให้ผู้ร่วมประชุมจัดทำแผนชุมชนวาดขึ้น  เป็นการวาดในมุมมองของกลุ่มนั้นหรือคนนั้น  คนอื่นในกลุ่มสามารถสอบถามได้ว่าทำไมถึงมีอย่างนั้น  ทำไมถึงเป็นอย่างนี้  แต่จะไม่มีการวิจารณ์กัน  เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่  วิทยากรกระบวนการประจำกลุ่มจะต้องคอยกระตุ้นหรือเป็นพี่เลี้ยงครับในขั้นตอนนี้  เพราะบางทีชาวบ้านนึกอะไรไม่ออกก็มี

ส่วนภาพในอนาคต  เป็นเป้าหมายของคนในกลุ่มนั้นหรือในหมู่บ้านนั้น  เรียกว่าปรารถนาอยากให้เป็นอย่างไรก็วาดภาพออกมาตามนั้น  โดยแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เหมือนเคย  ในส่วนนี้วิทยากรกระบวนการจะต้องกระตุ้นหนักหน่อย  เพื่อจะทำให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างเต็มที่  บางคนอาจจะอยากมีเสาไฟฟ้า  บางคนอาจไม่อยากมีแต่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น  ไม่กล้าพูด  มันก็อยู่ที่วิทยากรนั่นแหละจะซักจะถามจะสารพัดกลยุทธอะไรก็งัดออกมา  ภาพมันจะได้ครอบคลุม

เสร็จแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มแต่ละหมู่บ้านส่งตัวแทนออกมาอธิบายภาพแต่ละภาพ  ไล่มาตั้งแต่กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  ปัจจุบัน  จนถึง  ณ  ดินแดนอันไกลโพ้น  ในตอนนี้กลุ่มอื่นหรือหมู่บ้านอื่นสามารถซักถามได้นะครับ  พอตัวแทนของกลุ่มอธิบายมาถึงภาพในอนาคตให้วิทยากรใช้คำถามถามนำไปนั่นนี่โน่น  เพื่อดึง “วิสัยทัศน์” ของกลุ่มออกมา  ขั้นตอนนี้ยากมากสำหรับวิทยากร  บางคนใช้วิธีถามกันตรงๆ ไปเลยก็มี  แฮ่ม…อันนี้ผมใช้บ่อย (ฮา)

พอถึงตรงนี้ถือว่าจบในวันที่  1  ของการประชุมทำแผนชุมชน

วันที่สอง  เริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนเหมือนเคยครับ  เสร็จแล้วให้ทบทวนผลของการประชุมเมื่อวานนี้  และถามผู้ร่วมประชุมด้วยว่า  จะปรับปรุง  เพิ่มเติมอะไรมั้ย  แล้วถามหรือใช้วิธีให้ผู้เข้าร่วมเขียนแนวทาง  หรือกิจกรรมในลักษณะของโครงการ  หรือถ้าคนเราเยอะเราอาจให้เจ้าหน้าที่เขียนให้แต่ย้ำว่าเขียนให้นะครับ  อย่าคิดให้  เขียนตามคำบอกเท่านั้น

กะว่าจะมีแค่สองตอน  ตอนนี้ฉุดไม่อยู่แล้วครับ  ขออนุญาติต่อตอนสามละกันครับ  ง่วงมาก…

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments